Onderwijs op maat


Onderwijs op maat

In groep 3 t/m 8 werken we aan de ontwikkeling van ons adaptieve onderwijs via HGW (Handelings Gericht Werken). Adaptief onderwijs gaat uit van de verschillende mogelijkheden van kinderen.

Een kind heeft 3 basisbehoeften:

Door middel van een goed contact met leerlingen (interactie), goede instructie en doelgerichte klassenorganisatie proberen we met extra ondersteuning en begeleiding goed aan te sluiten bij die basisbehoeften. Het klimaat op school kenmerkt zich door uitdaging, ondersteuning en vertrouwen.
Wat de organisatie van de lessen in de klas betreft, werken we aan een gerichte vorm van korte instructie voor alle kinderen van de groep, waarna ieder op eigen niveau en in eigen tempo aan het werk gaat.

De leerkracht begeleidt en biedt hulp, als dat nodig is volgens vaste afspraken; kinderen weten wat ze moeten doen en wanneer ze hulp krijgen. Leerlingen leren omgaan met uitgestelde aandacht en het maken van weektaken. De nabespreking vindt dan weer centraal plaats. Deze manier van lesgeven heeft vooral betrekking op de basisvaardigheden: taal, lezen en rekenen. Verder wordt er nadruk gelegd op de ontwikkeling van de sociale, culturele, creatieve en lichamelijke vaardigheden.
Het gaat op de basisschool om het totale kind met al zijn talenten. Bij veel kinderen gaat het leren gemakkelijk. Kinderen bij wie het leren moeilijk gaat, krijgen in onze school extra aandacht. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en extra oefenstof binnen het lesprogramma. Wie meer leerstof aankan, krijgt extra uitdagende opdrachten.

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.