Veiligheid, Respect en Plezier


Veiligheid, Respect en Plezier

Wij laten ons leiden door de 3 waarden VEILIGHEID, RESPECT en PLEZIER. Deze waarden zijn de basis voor alle gedragsverwachtingen die we in de school hanteren. Sinds augustus 2013 zijn we een Positive Behavior School (PBS). Wij gaan uit van het gewenste gedrag van kinderen en dat gedrag belonen we consequent. Wij leren de kinderen om geleidelijk meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te worden. Ieder kind is uniek en dat laten we terugkomen in onze werkwijze in de klassen: wij werken met diverse instructiegroepen in de klas. Onze school hecht veel waarde aan ouderbetrokkenheid. Wij werken ’s morgens met een vrije inloop in de groepen 1, 2 en 3

gedurende het schooljaar zijn er meerdere oudercontactmomenten.

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.