De volgende schooltijden gelden op CBS De Fontein:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.30 uur – 12.00 uur
13.00 uur – 15.00 uur

Woensdag:
8.30 uur – 12.15 uur

Groepen 1 – 8 woensdagmiddag vrij
Groepen 1 – 4 vrijdagmiddag vrij
Groepen 1 – 2 donderdagmiddag vrij

De leerlingen van de instroomgroep gaan 4 ochtenden in de week naar school.
’s Middags is er voor de instroomgroep geen school.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia