Artikelen door 6uosjo

De MR De MR is een belangrijk orgaan dat binnen schoolverband regelmatig met de directie overleg pleegt over de gang van zaken op school. De MR is samengesteld uit drie ouders (de oudergeleding) en drie leerkrachten (de teamgeleding). Deze organisatie in geledingen is belangrijk voor de soort beslissingen, die door de MR genomen worden en […]

CBS De Fontein is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.o.. De Stichting handelt volgens de Statuten, die notarieel zijn vastgelegd. Het bestuur van de Stichting wordt uitgevoerd door de leden van het College van Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit de heren J. Schoonderbeek en J. Wolterink. Bestuursbureau: Bezoekadres: Schoolstraat 5 7671 […]

Elk jaar brengt CBS De Fontein een aangepaste schoolgids uit. Hierin vindt u alle relevante informatie over onze school. Download hier de meest recente schoolgids.

Op CBS De Fontein werken 12 leerkrachten en 1 directielid. Hieronder staat de groepsindeling voor schooljaar 2015-2016: Groep 1: Juf Veneberg en juf Rozenkamp Groep 2: Meester Poelman Groep 3/4: (maandag): Juf Meijerink Groep 3: (dinsdag): Juf Meijerink Groep 3: (woensdag t/m vrijdag): Juf Schoemaker Groep 4: (dinsdag t/m vrijdag): Meester Brunt Groep 5: Juf […]

CBS De Fontein-locatie Hoofdweg is een school voor Protestants Christelijk onderwijs. De waarden en normen die wij uitdragen en voorleven vinden hun oorsprong in het Woord van God. Het gaat ons dan om 3 waarden: Veiligheid, respect en plezier. Onze school staat midden in de samenleving. Dat betekent dat in beginsel alle kinderen van harte […]

Klasbord

De school heeft gekozen om de informatie op klasniveau beschikbaar te stellen via Klasbord.nl. Klasbord is de social media tool voor het onderwijs en maakt de communicatie tussen school en thuis leuk, gemakkelijk & veilig. Ontvang de leukste kiekjes, tekstberichten of vragen vanuit de klas direct via de Klasbord-app of via de e-mail nieuwsbrief. Klasbord is […]

Hartelijk welkom op de website van CBS De Fontein! CBS De Fontein-locatie Hoofdweg …..met elkaar, voor elkaar! Onze school is een van de 14 scholen van het bestuur Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.o. Via deze website komt u een en ander te weten over onze school. CBS De Fontein bestaat uit 2 locaties. De locatie […]

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia