Artikelen door 6uosjo

Sponsoring

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling van het ZGT. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in het ZGT gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt! Het BeterBoek Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding […]

Hieronder vindt u de actuele Nieuwsdruppel en die van de afgelopen tijd. U kunt ze bekijken, downloaden of afdrukken. Nieuwsdruppel nummer 13 mei 2016 Nieuwsdruppel nummer 8 april 2016 Nieuwsdruppel nummer 18 maart 2016 Nieuwsdruppel nummer 26 februari 2016 Nieuwsdruppel nummer 5 februari 2016 Nieuwsdruppel nummer 15 januari 2016 Nieuwsdruppel nummer 11 december 2015 Nieuwsdruppel nummer […]

Waar gewerkt wordt, ontstaan vragen, maar soms zijn er ook klachten en/of irritaties over de dagelijkse gang van zaken. De procedure is als volgt: voor vragen over de werkwijze in de groep kunt u terecht bij de groepsleerkracht. Het kan zijn dat er een groot meningsverschil is en dat de klacht niet opgelost wordt. In […]

Ouderraad Voor het optimaal functioneren van een school is de hulp van ouders noodzakelijk. De ouderraad bespreekt en helpt bij de organisatie van de jaarlijkse activiteiten. De ouderraad is bevoegd om advies uit te brengen aan de medezeggenschapsraad, met name wanneer het om de belangen van de ouders gaat. Actieve ouders zijn een onmisbare schakel […]

Wanneer u na schooltijd opvang voor uw kind nodig heeft, kunt u terecht bij Kinderopvang De Cirkel. Meer informatie kunt u krijgen via: http://www.kovdecirkel.nl/kinderdagopvang Voor vragen of aanvullende informatie: telefoon (0546) 54 50 70

Vakantieregeling schooljaar 2015-2016: – Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2015 – Kerstvakantie: 21 december 2015 t/m 1 januari 2016 – Voorjaarsvakantie: 29 februari t/m 4 maart 2016 – Pasen: 25 t/m 28 maart 2016 – Koningsdag: 22 april 2016 – Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2016 – Pinksteren: 16 mei 2016 – Zomervakantie: 18 […]

De volgende schooltijden gelden op CBS De Fontein: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur – 12.00 uur 13.00 uur – 15.00 uur Woensdag: 8.30 uur – 12.15 uur Groepen 1 – 8 woensdagmiddag vrij Groepen 1 – 4 vrijdagmiddag vrij Groepen 1 – 2 donderdagmiddag vrij De leerlingen van de instroomgroep gaan 4 ochtenden […]

De vergaderdata voor het schooljaar 2015-2016 zijn als volgt:   Heeft u vragen over de MR neem dan gerust contact op met de directeur van de school, Esther van der Schee.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia