CBS De Fontein Hoofdweg

Met elkaar, voor elkaar!

CBS De Fontein-locatie Hoofdweg is een christelijke basisschool die open staat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken en omgaan met elkaar. De identiteit van de Fontein vindt zijn oorsprong in het geloof in God en in de Bijbel. Met elkaar, voor elkaar! Op onze school hechten wij waarde aan een veilig leer- en leefklimaat voor alle kinderen. Wij geloven in een school waar veiligheid, respect en plezier centraal staan in onze omgangsvormen. Vanuit deze waarden kunnen onze leerlingen en leerkrachten zich samen optimaal ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen met zijn of haar talenten uitgroeit tot een verantwoordelijk en zelfstandig mens. Wij willen daar rekening mee houden en aansluiten bij de talenten van kinderen, zodat elk kind op zijn/haar eigen manier kan groeien. Dat doen we door een rijke, uitdagende leeromgeving te creëren, kinderen creatief en kritisch te leren denken.

Kennismaken?

CBS De Fontein Hoofdweg

Met elkaar, voor elkaar!

CBS De Fontein-locatie Hoofdweg is een christelijke basisschool die open staat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken en omgaan met elkaar. De identiteit van de Fontein vindt zijn oorsprong in het geloof in God en in de Bijbel. Met elkaar, voor elkaar! Op onze school hechten wij waarde aan een veilig leer- en leefklimaat voor alle kinderen. Wij geloven in een school waar veiligheid, respect en plezier centraal staan in onze omgangsvormen. Vanuit deze waarden kunnen onze leerlingen en leerkrachten zich samen optimaal ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen met zijn of haar talenten uitgroeit tot een verantwoordelijk en zelfstandig mens. Wij willen daar rekening mee houden en aansluiten bij de talenten van kinderen, zodat elk kind op zijn/haar eigen manier kan groeien. Dat doen we door een rijke, uitdagende leeromgeving te creëren, kinderen creatief en kritisch te leren denken.

Kennismaken?Veiligheid, Respect en Plezier

Wij laten ons leiden door de 3 waarden VEILIGHEID, RESPECT en PLEZIER. Deze waarden zijn de basis voor alle gedragsverwachtingen die we in de school hanteren. Sinds augustus 2013 zijn we een Positive Behavior School (PBS). Wij gaan uit van het gewenste gedrag van kinderen en dat gedrag belonen we consequent. Wij leren de kinderen om geleidelijk meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te worden. Ieder kind is uniek en dat laten we terugkomen in onze werkwijze in de klassen: wij werken met diverse instructiegroepen in de klas. Onze school hecht veel waarde aan ouderbetrokkenheid. Wij werken ’s morgens met een vrije inloop in de groepen 1, 2 en 3
gedurende het schooljaar zijn er meerdere oudercontactmomenten.

Lees meer


Lesgeven en leren

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend voelt en gezien wordt. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch zijn, reflecterend vermogen en samenwerking.

Lees meer


Onderwijs op maat

In groep 3 t/m 8 werken we aan de ontwikkeling van ons adaptieve onderwijs via HGW (Handelings Gericht Werken). Adaptief onderwijs gaat uit van de verschillende mogelijkheden van kinderen.
Een kind heeft 3 basisbehoeften:

• relatie: weten en voelen dat je gewaardeerd wordt
• competentie: vertrouwen hebben in eigen kennen en kunnen
• autonomie: streven naar zelfstandigheid.

Lees meer

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.