Talentontwikkeling


Talentontwikkeling

Om kinderen te laten stralen, gaan we uit van hun goede eigenschappen, kwaliteiten en talenten. Door deze te benadrukken, te prikkelen en ze positieve en persoonlijke aandacht te geven, zetten we kinderen in hun kracht. Hierdoor gaan ze groeien en zijn ze in staat de buitenwereld te laten zien hoe mooi ze zijn. Van buiten én van binnen. We leren van en met elkaar om samen verder te komen. Fouten maken mag… sterker nog, die ervaringen nemen we mee in ons leerproces. Een leerproces waarvan het kind zelf eigenaar is. En waar leerkrachten en ouders de verantwoordelijkheid nemen het kind hierbij zo goed mogelijk te begeleiden.

Het onderwijs op de Bron stimuleert de creativiteit van leerlingen. Het moedigt ze aan hun verbeeldingskracht te gebruiken om nieuwe ideeën en producten te bedenken en te ontwerpen. Het leert ze vanuit verschillende perspectieven naar de omringende wereld te kijken en inzichten uit verschillende kennisdomeinen met elkaar te verbinden. Op de Bron hebben kinderen plezier in het leren van en met elkaar. Talent is daarbij het uitgangspunt. Op een creatieve manier ontdekken en ontplooien we de talenten van kinderen en zetten we die van leerkrachten, ouders en externen in ter verrijking. Op de Bron werken we met talentenmiddag. Tijdens de talentenmiddag ontwikkelen of ontdekken de kinderen talenten bij zichzelf. De kinderen leren dat iedereen anders is. Ze durven hun talenten te laten zien. De kinderen leren samenwerken in groepen, leren mogelijkheden en onmogelijkheden en interesses ontwikkelen. Daarnaast is het goed om te zien dat kinderen leren van elkaar.

 

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.