Verantwoordelijkheid


Verantwoordelijkheid

Onze leerlingen zijn nieuwsgierig en leergierig. Ze willen groeien en zijn zich bewust van hun eigen ontwikkeling en die van anderen. Ze nemen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en durven daarbij om hulp te vragen.
Op individueel niveau streven we naar een evenwichtige balans tussen het varen op je ‘hoofdhanden en hart’. Voor het opdoen van (basis)kennis, vaardigheden en technieken, doen we een beroep op het denkproces (hoofd). Om dat wat we met ons hoofd leren in de praktijk te kunnen brengen, laten we kinderen ook letterlijk doen (handen). En om dat wat ze weten en dat wat ze kunnen aan te laten sluiten bij dat wat ze willen, leren we kinderen te luisteren naar en te vertrouwen op hun gevoel (hart). Daar groeit een kind van!

Het onderwijsaanbod is zo breed, dat alle kinderen op basis van hun achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesses maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Ons onderwijs doet recht aan de verschillen tussen leerlingen.
Ons onderwijs is tevens toekomstgericht. Toekomstgericht onderwijs bevordert de van nature nieuwsgierige houding van kinderen. Ze leren relevante kritische vragen te stellen en strategieën te ontwikkelen om antwoorden op die vragen te formuleren. Op die manier ontwikkelen ze kennis, die ze vervolgens gebruiken om verbanden te leggen en tot nieuwe inzichten te komen. Ze kunnen reflecteren op hun leerproces en met anderen samenwerken om tot een goed resultaat te komen. Zo brengt het onderwijs kinderen kennis en handvaten bij, die hen in staat stelt zich verder te ontwikkelen. Het leert ze hoe ze een leven lang kunnen blijven leren en flexibel met ontwikkelingen kunnen omgaan. Deze vaardigheden hebben ze nodig om in een veranderende samenleving te kunnen functioneren.

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.