De Bron

De Bron. Een prachtige naam. Niet alleen kort en krachtig, maar ook een naam met betekenis. De bron is van oudsher een plaats waar mensen elkaar ontmoeten. Bij de bron werd, en in veel landen is dat nog zo, het leven van alledag gedeeld. Een plaats waar mensen betrokken zijn op elkaar. Mensen wisselen er nieuws uit en verdiepen en verrijken er hun leven. Dat is wat er op school ook gebeurt. In de ontmoeting tussen mensen krijgt het leven kleur en diepgang.
Bij een bron wordt bovendien water geput. Water heeft in alle culturen een belangrijke plaats: het is het symbool voor leven. Met water kun je wassen, dopen, wijden, offeren, je dorst lessen. Je kunt niet zonder. En zo is het ook met kennis, met vaardigheden: Je kunt niet zonder.
De Bron is dan ook een naam die het meest wezenlijke van het onderwijs aangeeft: putten uit levensbeschouwelijke basis, uit kennis en uit het leven zelf in verbondenheid en betrokkenheid op elkaar.
Iedereen neemt een hoeveelheid water, kennis, mee. Een ieder draagt wat hij kan be-vat-ten. Kinderen, die zich nog moeten ontwikkelen, nemen de hoeveelheid water mee die zij kunnen dragen.
Groot en klein haalt en put naar draagkracht en eigen mogelijkheden. Haal eruit wat er in zit. Ontwikkel je talenten.

Ons motto: ‘De Bron, een ontmoetingsplaats voor ieders talent’

Onze school is niet zo groot. Kinderen en leerkrachten zijn geen onbekenden voor elkaar.
De Bron werkt als basis met een leerstof-jaarklassensysteem. Dit betekent dat de kinderen in hun groep een vaste hoeveelheid leerstof krijgen aangeboden.  We werken volgens de principes van handelingsgerichtwerken.  Zo komen we tegemoet aan de onderwijsbehoeften van elk kind.  We werken met combinatiegroepen (meerdere groepen in een lokaal). De gemiddelde groepsgrootte ligt rond 23 kinderen. Op de Bron zijn we bewust op zoek naar de verschillende talenten die kinderen hebben. We dagen kinderen uit en bieden de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Evengoed als de kinderen werken leerkrachten aan de ontwikkeling van hun talenten. Dit gebeurt op individueel niveau en op schoolniveau.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia