Overblijfregeling
Op De Bron kunnen kinderen tussen de middag overblijven. De overblijfregeling is als volgt:

Betaling kan alleen via een strippenkaart. Ook bij éénmalig overblijven moet men in het bezit zijn van een strippenkaart. De strippenkaart kan door het overblijfkind of de ouder worden gekocht bij de directie. De kaarten kunnen worden gekocht op maandagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgen.

Kosten:
* Strippenkaart 5 keer = € 7,50
* Strippenkaart 10 keer = € 15,00
* Strippenkaart 20 keer = € 30,00

De Strippenkaart wordt voorzien van naam en datum afgifte. De strippenkaart blijft op school.
Ouders krijgen, door middel van een briefje, tijdig bericht wanneer de strippenkaart vol is.
Bij een volle kaart krijgt het overblijfkind de strippenkaart mee naar huis in de broodtrommel.
Voor meer informatie over de overblijfmogelijkheden op onze school kunt u terecht bij Beryl Nieuwlaar ( tel. 06-11044316 /mail berylnieuwlaar@hotmail.com ).

Buitenschoolse Opvang
Met ingang van 1 augustus 2007 is het bestuur van de school verplicht Buitenschoolse Opvang te regelen. Om dit te realiseren heeft het bestuur een contract gesloten met Kinderopvang de Cirkel en Dukkie. Op de volgende tijden verzorgen deze de voor- en naschoolse opvang:
’s Morgens (voorschoolse opvang) van 7.30 uur tot 8.30 uur en ’s middag (naschoolse opvang) tot 18.00 uur. Bij de school kunt u verdere informatie ontvangen over o.a. plaats en kosten.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia