De ouderraad
Voor het optimaal functioneren van een school is de hulp van ouders noodzakelijk. De ouderraad verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals sinterklaas, kerstfeest, schoolreizen, schoolkamp, laatste schooldag, afscheid groep acht, en andere festiviteiten. Hiermee is de lijst niet compleet, maar het geeft u wel een beeld van onze actieve OR.

Ouderbijdrage
Voor de activiteiten die de ouderraad voor haar rekening neemt is geld nodig. Dit geld komt o.a. uit de ouderbijdrage. Er wordt via de vrijwillige ouderbijdrage een beroep op de ouders gedaan. Hiermee kan de OR het een en ander bekostigen.
De bijdrage bedraagt € 20,00 per kind. U ontvangt in de maand oktober een verzoek om de ouderbijdrage te betalen.

 

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia