Een nieuw schooljaar

De vakantie zit er weer op. Maandagmorgen was de start van het nieuwe schooljaar. Onder het genot van een kopje koffie of thee hebben we elkaar mogen begroeten.
We wensen alle kinderen, ouders en leerkrachten een heel fijn schooljaar toe.

Schoolreisjes en kamp

Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen,

Binnenkort is het weer zover, de kinderen gaan op schoolreis of op kamp. We willen u vragen om het geld hiervoor aan uw kind mee te geven zodat de reisjes betaald kunnen worden. In onderstaand overzicht kunt u zien hoeveel geld het schoolreis of kamp kost. De kinderen van groep 1 en 2 hebben inmiddels het geld bij elkaar gespaard. De schoolreisjes zijn allemaal op 8 juni as. en het schoolkamp voor groep 7 en 8 is gepland op 12,13 en 14 juli as.

Groep 1 en 2 gaan naar de Sprookjeshof in Zuidlaren                                          Inmiddels betaald door alle leerlingen

Groep 3,4,5 en 6 gaan naar het  Attractiepark in Drouwenerzand                     Kosten 17 euro p.p.

Groep 7 en 8 gaan op kamp naar Giethoorn                                                            Kosten 55 euro p.p.

We hopen op gezellige dagen met elkaar!

Herdenking 4 mei

Dit jaar mogen een aantal leerlingen van groep 7 en 8 van de Bron helpen bij dodenherdenking in Vriezenveen.
In de klas hebben we aandacht besteed aan 4 & 5 mei. Het is belangrijk om te blijven herdenken en om onze vrijheid te vieren. Op  4 mei ‘s middags leggen we bloemen bij de oorlogsgraven in Vriezenveen. ‘s Avonds om 20.00 uur mogen we samen met wethouder Abbema een krans leggen bij het oorlogsmonument. Fleur Zomer zal als oud-leerling van de Bron een gedicht voordragen.

Nieuw OR lid gezocht!

Na heel wat jaren trouw lid geweest te zijn van de OR, gaat Tanja Fokke aan het eind van dit schooljaar de OR verlaten. Tanja alvast bedankt voor al je werkzaamheden binnen de OR! De OR zoekt per schooljaar 2017/2018 een nieuw lid voor de OR. Heeft u hiervoor belangstelling? Voor meer informatie kunt u terecht bij André Slijkhuis.

Baby Roos geboren!

Goed nieuws! Woensdag j.l. is juffrouw Alice bevallen van een dochter: Roos. We feliciteren juf Alice, haar man Ruud en de broertjes Guus en Teun. Veel geluk gewenst samen en een hele fijne kraamtijd gewenst!

Biddag

Op woensdag 8 maart hebben wij onze biddag gevierd. Samen met ouders en de kinderen zijn we naar het Westerdok gegaan en onderweg kwamen we een herder tegen die zijn schaapje kwijt was. Het werd een mooie viering en gelukkig is het schaapje gevonden.

Sloopwerkzaamheden

Een aantal mededelingen wat betreft de renovatie. Deze week zal het westerdok (het lokaal achter 3/4) worden gesloopt. In en om het westerdok zit geen asbest. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we het volgende afgesproken:

  • kinderen en ouders moeten achter de hekken blijven
  • er kan alleen gebruik worden gemaakt van de hoofdingang
  • kinderen mogen alleen op het kleuterplein spelen
  • de pauzetijden worden verdeeld
  • fietsen moeten tijdelijk worden geplaatst op de parkeerplaats naast de school

Rond de school is wel asbest geconstateerd. Het saneren van het asbest zal plaatsvinden in de voorjaarsvakantie.

Nationale voorleesdagen

Voorlezen, elke dag een feest!
Op woensdag 25 januari as. beginnen de Nationale Voorleesdagen. Dit is een landelijke campagne  die het voorlezen stimuleert. Voorlezen bevordert het leesplezier, breidt de woordenschat uit en draagt bij aan een goede taalontwikkeling. Dagelijks voorlezen vormt een goede basis voor het latere lezen en leren!

Op school gaan wij hier dit jaar aandacht aan besteden door die ochtend in iedere groep iets te gaan doen rondom een prentenboek. Prentenboeken zijn gevarieerd in niveau, thema en sfeer. Ze nodigen uit tot spel, beweging en creativiteit.

U als ouders kunt ook een positieve bijdrage leveren aan het leesproces van uw kind. Bijvoorbeeld door elke dag een stukje voor te lezen of samen te lezen. Dit geldt voor alle kinderen van groep 1 t/m 8.
Veel leesplezier gewenst!

 

 

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia