Onderzoekendste team

SlimmerIquiz Amsterdam 2017

Wij zijn gisteren naar Amsterdam geweest voor de SlimmerIquiz. Het was in de aula van de Universiteit Van Amsterdam. Het was super leuk en erg gezellig. Er waren 23 teams. De vragen waren te doen maar de tijd was een probleem. Het overleggen ging goed. We hebben een prijs gewonnen. We waren het meest onderzoekende team. Omdat wij als enige de vraag met de sterren hadden opgelost.

Guusje, Marith en Laura

Overhandiging ‘leerlijn boekenboek-plus’ aan wethouder Martha van Abbema

De presentatie van de leerlijn is de afsluiting van een geslaagd intensief CmK samenwerkingstraject tussen Bibliotheek Twenterand, combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur en basisscholen Cbs De Bron. Het is tevens de start van het borgingstraject dat vanaf dit schooljaar gestart is.

Vanuit het idee dat leeseducatie bijdraagt aan het verlagen van de drempel voor het geïnteresseerd raken in poëzie, literatuur en andere culturele taaluitingen is het project aangevraagd bij de Rijbrink.

Het is van belang kinderen plezier te geven in lezen waardoor ze ook meer gaan lezen en geïnteresseerd raken in geschreven teksten. En doordat ze meer gaan lezen wordt naast de beleving ook het leesniveau en de kennis van woorden (woordenschat) verhoogd.

Er zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld ter ondersteuning. Zo is er aan het begin van het project een sjabloon ontwikkeld dat inzicht geeft in de plek van de school als het gaat om leesbevordering. Ook is er een jaarplan-sjabloon waarmee de school overzicht krijgt van hoe de activiteiten en werkvormen zich in elkaars verlengde over het schooljaar, maar ook over de schoolniveaus, spreiden.”

 

Bedankt!

Wij willen via deze weg nogmaals alle kinderen en sponsoren bedanken.
De sponsorloop op 19 juli was een groot succes.
Wij hebben 2 chromebooks aangeschaft en héél veel boeken voor de schoolbibliotheek.

Informatiebron

Vanaf schooljaar 2017-2018 verschijnt iedere eerste maandag van de maand een nieuwsbrief (Informatiebron) die via de site en via mail wordt rondgestuurd naar alle ouders en verzorgers.
In de nieuwsbrief zal informatie staan over de verschillende activiteiten die op en rond school plaatsvinden.
Daarnaast kunt u mail verwachten vanuit de verschillende groepen met groep specifieke activiteiten.
U wordt dus als ouders via de mail op de hoogte gehouden.

Een nieuw schooljaar

De vakantie zit er weer op. Maandagmorgen was de start van het nieuwe schooljaar. Onder het genot van een kopje koffie of thee hebben we elkaar mogen begroeten.
We wensen alle kinderen, ouders en leerkrachten een heel fijn schooljaar toe.

Schoolreisjes en kamp

Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen,

Binnenkort is het weer zover, de kinderen gaan op schoolreis of op kamp. We willen u vragen om het geld hiervoor aan uw kind mee te geven zodat de reisjes betaald kunnen worden. In onderstaand overzicht kunt u zien hoeveel geld het schoolreis of kamp kost. De kinderen van groep 1 en 2 hebben inmiddels het geld bij elkaar gespaard. De schoolreisjes zijn allemaal op 8 juni as. en het schoolkamp voor groep 7 en 8 is gepland op 12,13 en 14 juli as.

Groep 1 en 2 gaan naar de Sprookjeshof in Zuidlaren                                          Inmiddels betaald door alle leerlingen

Groep 3,4,5 en 6 gaan naar het  Attractiepark in Drouwenerzand                     Kosten 17 euro p.p.

Groep 7 en 8 gaan op kamp naar Giethoorn                                                            Kosten 55 euro p.p.

We hopen op gezellige dagen met elkaar!

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia