Kinderboekenweek 2018

Elk jaar vieren we in oktober de Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek heeft als thema Vriendschap met het motto Kom erbij!  De Kinderboekenweek start op woensdag 3 oktober en eindigt op zondag 14 oktober. Lezen is niet alleen een uitstekende manier om je te vermaken of te ontspannen, maar is ook ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Lezen is dan ook een basisvaardigheid in onze maatschappij. Om dit al vroeg aan te leren en te ontwikkelen is het lezen van kinderboeken dus een must. Laat de KINDERBOEKENWEEK® 2018 daarom niet aan je voorbij gaan!

 

Jantje Beton

‘Jantje Beton Loterij’ is een actie van Jantje Beton. U kunt loten kopen in de periode van 12 t/m 26 september. De kinderen van groep 5 t/m 8 doen mee aan deze actie.
De opbrengst wordt verdeeld tussen Jantje Beton en de deelnemende school. Jantje Beton besteedt de opbrengst aan allerlei jeugdprojecten. Onze school wil graag van de opbrengst boeken kopen. Koopt u een lot, dan ondersteunt u onze school en Jantje Beton. Voor € 3,00 maakt iedere koper van een lot ook nog kans op één van de mooie prijzen. Meer informatie: www.jantjebeton.nl

           

Week van de Alfabetisering

Stichting Lezen & Schrijven organiseert van 3 t/m 9 september de Week van de Alfabetisering om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid in Nederland.
Wij komen tijdens de Week van de Alfabetisering in actie voor een geletterd Nederland door een voorleesmiddag te organiseren op donderdagmiddag 6 september.
Ga voor meer informatie naar www.weekvandealfabetisering.nl. Samen gaan we voor een geletterd Nederland!

Juf Betsy met pensioen

Na de zomervakantie komt juf Betsy helaas niet terug op de Bron. Ze neemt afscheid van het onderwijs en gaat genieten van haar welverdiende pensioen. We wensen deze enthousiaste juf alvast alle goeds voor deze nieuwe periode in haar leven en bedanken haar voor haar geweldige inzet voor de Bron! Tijdens het vakantiefeest zal ook het afscheidsfeest van juf Betsy plaatsvinden. Voor de ouders/verzorgers is er gelegenheid om juf Betsy gedag te zeggen en de hand te schudden. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd op woensdag 18 juli tussen 16:30 – 18:00 uur op de Bron. Wij hopen u hier te mogen begroeten.

Bedankt!

Dat verdient een bloemetje…
Wilma van Veen, Carla Smelt, Joyce Jaspers Fayer stopten dit schooljaar als klaarover voor De Bron. Bedankt voor jullie jarenlange inzet om de kinderen veilig te laten oversteken!

Bedankt!

De Fancy Fair is druk bezocht. Er werden lekkere hamburgers, broodjes knakworst en ijsjes gegeten. Ook werden er mooie prijzen gewonnen bij het Rad van Avontuur, spelletjes gedaan en foto’s gemaakt. Kortom het was een geweldige middag/avond.
De opbrengst is:

€ 2000,-! Een mooi bedrag voor de aanschaf van een nieuw speeltoestel.

Wij willen iedereen bedanken die op welke manier dan ook zich heeft ingezet voor de Fancy Fair, van sponsoren tot hulpouders.

Feestelijke opening

Op vrijdag 25 mei  is onze school officieel geopend! Onder toeziend oog van heel veel kinderen, ouders en leerkrachten hebben juf Betsy en Lemuel de school geopend.

Schoolfotograaf

Woensdag 6 juni komt de schoolfotograaf onze school bezoeken. De kinderen kunnen op hun paasbest, eventueel met kleine broertje(s) en/of zusje(s), gekiekt worden. Kinderen met kleine broertje(s) en/of zusje(s) die nog niet de school bezoeken, worden het eerst gefotografeerd. Ouders van deze kinderen moeten om 8.30 uur op school aanwezig zijn.

Opening/ fancy fair

Na een grote verbouwing van onze school, is het tijd voor de officiële opening! U bent van harte welkom op vrijdag 25 mei a.s. om 17:00 uur.
Aansluitend zal een fancy fair plaatsvinden, deze duurt tot 19:30 uur. Tijdens deze fair is er van alles te doen voor jong en oud, ook is er gelegenheid tot het nuttigen van een hapje en een drankje.  De opbrengst van deze Fancy Fair komt volledig ten goede aan de school. We willen dit jaar een nieuw speeltoestel aanschaffen. We hopen iedereen te mogen verwelkomen op basisschool de Bron.

 

Pasen

Op donderdag 29 maart gaan we samen het paasfeest vieren. We beginnen de ochtend met een paasontbijt gevolgd door een paasviering. De kinderen zijn om 12:00 uur vrij.
De kinderen hoeven geen eten mee te nemen, alleen hun fruit voor in de pauze is voldoende. De school begint weer op dinsdag 3 april.

 

 

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia