Welkom in groep 3/4

 

Leren lezen

Dit schooljaar willen wij u per kern een extra informatiebrief over het leren lezen sturen zodat u op de hoogte bent van de lesstof in de klas.
Klik op de link hieronder voor de eerste ouderbrief:

vllkim-ks-ouderbrief start (1)

 

Thuis “samen lezen” heeft natuurlijk een gunstig effect op de leesontwikkeling van uw kind. Bovendien is het gezellig en fijn om te doen! Hieronder staan 9 tips om het samen lezen met uw beginnende lezertje plezierig te houden!

1. Lees liever elke dag samen 10 minuutjes, dan één keer per week een uur.

2. De stukjes die u als ouder leest, leest u op een normaal tempo voor. Uw kind hoeft deze stukjes niet bij te wijzen.

3. Laat uw kind het boek kiezen dat u samen wilt lezen. Dit zorgt er niet alleen voor dat het boek gekozen wordt dat de interesse heeft van uw  kind, maar zorgt er ook voor dat uw kind niet het gevoel krijgt dat het van u moet lezen.

4. Bekijk vooraf het omslag en de titel en ga samen fantaseren waar dit boek over zou gaan. Zo kunt u ook halverwege even stoppen en voorspellen hoe het verhaal gaat aflopen. Beide activiteiten zorgen ervoor dat uw kind actief betrokken wordt bij de inhoud van het verhaal

5. Kies geen boek dat te moeilijk is voor uw kind! Niets is zo demotiverend dan telkens te merkendat het lezen niet lukt.

6. Heeft uw kind moeite met een woord of een zin? Geef het de tijd om het stukje zelf te lezen. Is het echt te moeilijk dan kunt u natuurlijk het moeilijke woord even voorzeggen. Een volgend keer dat dit woord weer voorkomt zal uw kind het snel herkennen.

7. Maakt uw kind een fout, wacht dan even met verbeteren. Meestal hoort uw kind een stukje later in de zin dat het een fout gemaakt heeft en verbetert het zichzelf. Zo niet, dan kunt u aan het eind van de zin samen nog even terugkijken.

8. Geef uw kind complimenten!

9. Word niet ongeduldig of geïrriteerd als het lezen niet zo goed gaat. Het is bijzonder demotiverend om te horen dat het niet goed gaat. Geef uw kind liever complimentjes op die momenten die wel goed gaan!

In de bibliotheek kunt u  eenvoudige boekjes lenen. De boeken zijn ingedeeld aan de hand van een codering.  Stimuleer de leesvaardigheid van uw kind en zoek samen regelmatig leuke boeken uit!

 

Tafels

Dit jaar leren de kinderen van groep 4 de tafels van 1, 2 ,3, 4, 5 en 10. Het is de bedoeling dat de kinderen van groep 4 deze tafels uit hun hoofd gaan leren. Wanneer uw kind een tafel op volgorde én door elkaar vlot kan opzeggen, kan hij of zij dit melden bij de juf. Na het goed opzeggen wordt de tafel afgetekend op een persoonlijke tafelkaart.

Op de volgende websites kan geoefend worden:

www.onlineklas.nl

www.tafels-oefenen.nl

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia