Welkom in groep 1/2

 

De kinderen beginnen hun dag in de kring. Hier vertellen zij wat hen dagelijks bezighoudt. In de kring wordt samen gezongen en gebeden en vertelt de juf het Bijbelverhaal. Tijdens het fruit eten zitten de kinderen ook in de kring. Buiten de kring wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken (poppenhoek, timmerhoek), achter de computer, in de speelzaal en op het plein. Er wordt bij het kiezen van de thema’s uitgegaan van de ervaringen en de inbreng van de kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van een weekplanning waarbij er een differentiatie is naar tempo en belangstelling van de kinderen. Er wordt dagelijks gewerkt met ontwikkelingsmateriaal in de speelhoeken. In groep twee wordt bewust gewerkt aan voorbereidend lezen, rekenen, taal en schrijven.

 

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia