Kerstwandeling

Dinsdag 18 December zal er een kerstwandeling zijn voor alle kinderen en
ouders/verzorgers. Er wordt gestart vanaf het schoolplein in groepen van maximaal 20
tot 25 personen en starten kan tussen 18.00 uur en 18:45 uur.
Er zijn dus verschillende startmomenten.
Per groep lopen ongeveer zes à zeven gezinnen mee. Kinderen mogen niet alleen
lopen. Bent u zelf niet in de gelegenheid om met uw kind(eren) mee te wandelen,
dan vragen wij u om zelf iemand te vragen (buurvrouw/ opa/ oma/ oppas) om uw kind
te begeleiden. U bent als ouder/ verzorger zelf verantwoordelijk voor uw kind.
Na afloop is er drinken en wat lekkers op het
schoolplein. Door de verschillende aanvangstijden is er geen centrale afsluiting. De
kinderen mogen een lampionnetje meenemen en deze als lichtje in het donker
gebruiken tijdens de kerstwandeling. Indien mogelijk verzoeken we iedereen om lopend
of per fiets te komen. Mocht dit niet lukken wilt u dan parkeren bij van den Bosch op het
parkeerterrein? Bij regenachtig weer graag een paraplu meenemen.
Naast de ouders/verzorgers zijn ook opa’s en oma’s, broertjes en zusjes van harte
uitgenodigd.

 

De school begint woensdag 19 december om 9:30 uur.

Dierendag

Op donderdag 4 oktober as. vieren we dierendag. Kinderen mogen ’s morgens hun huisdier meenemen naar school. Om 9:00 uur moeten de ouders ervoor zorgen dat dieren weer veilig thuis komen. Bovendien moeten de dieren buiten op het plein blijven. Graag honden, paarden e.d. aangelijnd en konijnen, muizen e.d. in kooien. Wilt u bij de leerkracht aangeven met welk dier uw kind komt dan kunnen we van te voren een indeling maken. Bij slecht weer gaat het feest helaas niet door.

Juf Betsy met pensioen

Na de zomervakantie komt juf Betsy helaas niet terug op de Bron. Ze neemt afscheid van het onderwijs en gaat genieten van haar welverdiende pensioen. We wensen deze enthousiaste juf alvast alle goeds voor deze nieuwe periode in haar leven en bedanken haar voor haar geweldige inzet voor de Bron! Tijdens het vakantiefeest zal ook het afscheidsfeest van juf Betsy plaatsvinden. Voor de ouders/verzorgers is er gelegenheid om juf Betsy gedag te zeggen en de hand te schudden. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd op woensdag 18 juli tussen 16:30 – 18:00 uur op de Bron. Wij hopen u hier te mogen begroeten.

Bedankt!

Dat verdient een bloemetje…
Wilma van Veen, Carla Smelt, Joyce Jaspers Fayer stopten dit schooljaar als klaarover voor De Bron. Bedankt voor jullie jarenlange inzet om de kinderen veilig te laten oversteken!

Bedankt!

De Fancy Fair is druk bezocht. Er werden lekkere hamburgers, broodjes knakworst en ijsjes gegeten. Ook werden er mooie prijzen gewonnen bij het Rad van Avontuur, spelletjes gedaan en foto’s gemaakt. Kortom het was een geweldige middag/avond.
De opbrengst is:

€ 2000,-! Een mooi bedrag voor de aanschaf van een nieuw speeltoestel.

Wij willen iedereen bedanken die op welke manier dan ook zich heeft ingezet voor de Fancy Fair, van sponsoren tot hulpouders.

Schoolfotograaf

Woensdag 6 juni komt de schoolfotograaf onze school bezoeken. De kinderen kunnen op hun paasbest, eventueel met kleine broertje(s) en/of zusje(s), gekiekt worden. Kinderen met kleine broertje(s) en/of zusje(s) die nog niet de school bezoeken, worden het eerst gefotografeerd. Ouders van deze kinderen moeten om 8.30 uur op school aanwezig zijn.

Staking 12 december

Vorige week is er een brief gestuurd naar alle ouders met daarin informatie over de stand van zaken met betrekking tot de acties primair onderwijs. De brief is afgesloten met de opmerking dat SCOT zich beraadt op een eventuele staking. De afgelopen week is geïnventariseerd of de medewerkers van SCOT gebruik gaan maken van hun stakingsrecht. Veel medewerkers hebben aangegeven op 12 december te staken en dit heeft ertoe geleid dat het bestuur besloten heeft alle scholen die dag te sluiten.

SlimmerIQtest

Afgelopen woensdag was de scholenstrijd van de SlimmerIQtest in Enschede. Van onze school deden 2 teams mee (1 uit groep 7 en 1 uit groep 8). Alle meiden complimenten voor jullie inzet. Onze school heeft met het team uit groep 8 gewonnen. De landelijke finale is volgende week woensdag in Amsterdam. Alvast veel succes!

Informatiebron

Vanaf schooljaar 2017-2018 verschijnt in de eerste week van de maand een nieuwsbrief (Informatiebron) die via de site en via mail wordt rondgestuurd naar alle ouders en verzorgers.
In de nieuwsbrief zal informatie staan over de verschillende activiteiten die op en rond school plaatsvinden.
Daarnaast kunt u mail verwachten vanuit de verschillende groepen met groep specifieke activiteiten.
U wordt dus als ouders via de mail op de hoogte gehouden.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia