Artikelen door Romkes Bram

CBS De Bron is onderdeel van de Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.o.. De Stichting handelt volgens de Statuten, die notarieel zijn vastgelegd. Het bestuur van de Stichting wordt uitgevoerd door de leden van het College van Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit de heren J. Schoonderbeek en J. Wolterink. Bestuursbureau: Bezoekadres: Schoolstraat 5 7671 […]

  Op de Bron werken 8 leerkrachten. Hieronder staat de groepsindeling voor schooljaar 2019-2020: Groep 1/2: juf Lisan Groep 3: juf Mirjan en juf Mirjam Groep 4/5: juf Erin en juf Annemieke Groep 6/7: meester Anne en juf Mariska Groep 8: juf Saskia IB-er : meester Anne Directie: juf Alice

De Bron De Bron. Een prachtige naam. Niet alleen kort en krachtig, maar ook een naam met betekenis. De bron is van oudsher een plaats waar mensen elkaar ontmoeten. Bij de bron werd, en in veel landen is dat nog zo, het leven van alledag gedeeld. Een plaats waar mensen betrokken zijn op elkaar. Mensen […]

Parro

De school heeft gekozen om de informatie op klasniveau beschikbaar te stellen via Parro. Parro is de social media tool voor het onderwijs en maakt de communicatie tussen school en thuis leuk, gemakkelijk & veilig. Ontvang de leukste kiekjes, tekstberichten of vragen vanuit de klas direct via de Parro-app. Daarnaast staat ook de kalender op Parro […]

De Fontein Oranjestraat, regelluwe school

Enkele tientallen scholen mogen vanaf januari 2016 afwijken van vrijwel alle regels. Het gaat om uitmuntende basis- en middelbare scholen die gaan meedoen aan een experiment voor zogenoemde ‘regelluwe’ scholen. Eén van de scholen is De Fontein, locatie Oranjestraat in Westerhaar. Excellente basis- en middelbare scholen die mee gaan doen aan het experiment regelluwe scholen […]

“De Bron, een ontmoetingsplaats voor ieders talent” De Bron staat voor een zorgzame school, waar de talenten van leerlingen en leerkrachten verder ontwikkeld worden. Goed overleg met ouders vinden we hierbij essentieel. Er is veel aandacht voor zelfstandigheid, samenwerking, creativiteit en expressie. De school heeft een christelijke basis, waarbij vertrouwen, verbondenheid en verantwoordelijkheid centraal staan. […]

Fusie besturen een feit

Op donderdag 5 maart 2015 is de bestuursoverdracht tussen SCO Twenterand eo en de Stichting voor Bijzonder Neutraal Onderwijs de Kei te Aadorp bij de notaris afgerond. Dat betekent dat de bijzonder neutrale school de Kei deel uit maakt van SCO Twenterand eo. Deze fusie zal leiden tot een scholenfusie van de beide basisscholen in […]

Fusie scholen Aadorp

Nummer 3, mei 2014 Vooraf In de tweede nieuwsbrief over de fusie van het bestuur van SCO-T en van de Kei schreven we dat in de periode na maart 2014 een rapport zou worden opgesteld over de invulling van de fusie van de twee besturen. 

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia