Artikelen door Romkes Bram

Waar gewerkt wordt, ontstaan vragen, maar soms zijn er ook klachten en/of irritaties over de dagelijkse gang van zaken. De procedure is als volgt: voor vragen over de werkwijze in de groep kunt u terecht bij de groepsleerkracht. Het kan zijn dat er een groot meningsverschil is, of dat u een klacht hebt. In dat […]

De ouderraad Voor het optimaal functioneren van een school is de hulp van ouders noodzakelijk. De ouderraad verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals sinterklaas, kerstfeest, schoolreizen, schoolkamp, laatste schooldag, afscheid groep acht, en andere festiviteiten. Hiermee is de lijst niet compleet, maar het geeft u wel een beeld van onze actieve OR. Ouderbijdrage Voor […]

Overblijfregeling Op De Bron kunnen kinderen tussen de middag overblijven. De overblijfregeling is als volgt: Betaling kan alleen via een strippenkaart. Ook bij éénmalig overblijven moet men in het bezit zijn van een strippenkaart. De strippenkaart kan door het overblijfkind of de ouder worden gekocht bij de directie. De kaarten kunnen worden gekocht op maandagmorgen, […]

Schoolvakanties 2019-2020 Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019 Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari 2020 Voorjaarsvakantie 17  t/m 21 februari 2020 Pasen 10 april t/m 13 april 2020 Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020 Hemelvaart 27 t/m 8 mei 2020 Pinksteren 1 juni 2020 Zomervakantie 3 juli om 12:00 uur t/m 14 augustus 2020

De algemene schooltijden zijn: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur – 12.00 uur en 13.15 uur – 15.15 uur Woensdag van 8.30 uur – 12.15 uur en ’s middags vrij. Uitzonderingen: Groep 1/2 heeft maandag- en vrijdagmiddag vrij Groep 3/4 heeft vrijdagmiddag vrij. De leerlingen van de instroomgroep gaan 5 ochtenden in de […]

  Hieronder vindt u de jaarverslagen van de MR: Jaarverslag schooljaar 2014-2015 Jaarverslag MR 2015-2016     Heeft u vragen over de MR neem dan gerust contact op met de directeur van de school, Alice Kreijkes.

De MR Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft als hoofdtaak het opkomen voor de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten. Dit betekent dat de MR ongevraagd advies kan en mag geven aan de directeur over allerlei beleidszaken. In een aantal gevallen moet de directeur eerst advies vragen aan de MR, voordat een […]

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia