Staking 12 december

Vorige week is er een brief gestuurd naar alle ouders met daarin informatie over de stand van zaken met betrekking tot de acties primair onderwijs. De brief is afgesloten met de opmerking dat SCOT zich beraadt op een eventuele staking. De afgelopen week is geïnventariseerd of de medewerkers van SCOT gebruik gaan maken van hun stakingsrecht. Veel medewerkers hebben aangegeven op 12 december te staken en dit heeft ertoe geleid dat het bestuur besloten heeft alle scholen die dag te sluiten.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia