Overhandiging ‘leerlijn boekenboek-plus’ aan wethouder Martha van Abbema

De presentatie van de leerlijn is de afsluiting van een geslaagd intensief CmK samenwerkingstraject tussen Bibliotheek Twenterand, combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur en basisscholen Cbs De Bron. Het is tevens de start van het borgingstraject dat vanaf dit schooljaar gestart is.

Vanuit het idee dat leeseducatie bijdraagt aan het verlagen van de drempel voor het geïnteresseerd raken in poëzie, literatuur en andere culturele taaluitingen is het project aangevraagd bij de Rijbrink.

Het is van belang kinderen plezier te geven in lezen waardoor ze ook meer gaan lezen en geïnteresseerd raken in geschreven teksten. En doordat ze meer gaan lezen wordt naast de beleving ook het leesniveau en de kennis van woorden (woordenschat) verhoogd.

Er zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld ter ondersteuning. Zo is er aan het begin van het project een sjabloon ontwikkeld dat inzicht geeft in de plek van de school als het gaat om leesbevordering. Ook is er een jaarplan-sjabloon waarmee de school overzicht krijgt van hoe de activiteiten en werkvormen zich in elkaars verlengde over het schooljaar, maar ook over de schoolniveaus, spreiden.”

 

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia