CBS De Bron

Een ontmoetingsplaats voor ieders talent

De Bron staat voor een zorgzame school, waar de talenten van zowel leerlingen als leerkrachten ontwikkeld worden. Nauwe afstemming met ouders vinden we hierbij essentieel. Op school besteden wij veel aandacht voor zelfstandigheid, samenwerking, creativiteit en expressie. De school heeft een christelijke basis, van waaruit vertrouwen, verbondenheid en verantwoordelijkheid centraal staan. Op de Bron willen we alle kinderen laten stralen. Kinderen die stralen durven zichzelf te laten zien, kennen hun verantwoordelijkheid en gaan uit van hun eigen kracht en van de kracht van anderen.
Stralende kinderen weten wat ze “waard” zijn en zijn zelfverzekerd… nu en in de toekomst.
Heeft u vragen of wilt u een kijkje komen nemen, bel of mail ons dan. Niet alles laat zich in woorden beschrijven. De Bron moet u vooral ervaren!

Kennismaken?

CBS De Bron

Een ontmoetingsplaats voor ieders talent

De Bron staat voor een zorgzame school, waar de talenten van zowel leerlingen als leerkrachten ontwikkeld worden. Nauwe afstemming met ouders vinden we hierbij essentieel. Op school besteden wij veel aandacht voor zelfstandigheid, samenwerking, creativiteit en expressie. De school heeft een christelijke basis, van waaruit vertrouwen, verbondenheid en verantwoordelijkheid centraal staan. Op de Bron willen we alle kinderen laten stralen. Kinderen die stralen durven zichzelf te laten zien, kennen hun verantwoordelijkheid en gaan uit van hun eigen kracht en van de kracht van anderen.
Stralende kinderen weten wat ze “waard” zijn en zijn zelfverzekerd… nu en in de toekomst.
Heeft u vragen of wilt u een kijkje komen nemen, bel of mail ons dan. Niet alles laat zich in woorden beschrijven. De Bron moet u vooral ervaren!

Kennismaken?Verbondenheid

Stralende kinderen floreren het beste vanuit een sterke basis: samen leren in een omgeving die veilig en vertrouwd voelt, structuur en houvast biedt en bijdraagt aan een fijne sfeer. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om en accepteren dat we allemaal verschillend zijn.
Op de Bron staan kinderen, leerkrachten en ouders in contact met elkaar. Door samen betrokken te zijn, creëren we ruimte waarin kinderen zich durven te uiten en te ontwikkelen. Door deze verbondenheid stimuleren we hen om zichzelf te mogen zijn. Samen voor goed onderwijs!

Lees meer


Verantwoordelijkheid

Onze leerlingen zijn nieuwsgierig en leergierig. Ze willen groeien en zijn zich bewust van hun eigen ontwikkeling en die van anderen. Ze nemen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en durven daarbij om hulp te vragen.
Op individueel niveau streven we naar een evenwichtige balans tussen het varen op je ‘hoofd, handen en hart’. Voor het opdoen van (basis)kennis, vaardigheden en technieken, doen we een beroep op het denkproces (hoofd). Om dat wat we met ons hoofd leren in de praktijk te kunnen brengen, laten we kinderen ook letterlijk doen (handen). En om dat wat ze weten en dat wat ze kunnen aan te laten sluiten bij dat wat ze willen, leren we kinderen te luisteren naar en te vertrouwen op hun gevoel (hart). Daar groeit een kind van!

Lees meer


Talentontwikkeling

Om kinderen te laten stralen, gaan we uit van hun goede eigenschappen, kwaliteiten en talenten. Door deze te benadrukken, te prikkelen en ze positieve en persoonlijke aandacht te geven, zetten we kinderen in hun kracht. Hierdoor gaan ze groeien en zijn ze in staat de buitenwereld te laten zien hoe mooi ze zijn. Van buiten én van binnen. We leren van en met elkaar om samen verder te komen. Fouten maken mag… sterker nog, die ervaringen nemen we mee in ons leerproces. Een leerproces waarvan het kind zelf eigenaar is. En waar leerkrachten en ouders de verantwoordelijkheid nemen het kind hierbij zo goed mogelijk te begeleiden.

Lees meer

Wilt u kennismaken?

Bent u nieuwsgierig geworden naar de praktijk van alledag bij ons op school?
Vul dan uw contactgegevens in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.    Meer informatie?

    Onze school doet mee aan het project Vensters Primair Onderwijs van de PO-raad. Hierin wordt alle cijfermatige informatie over scholen in één systeem verzameld, bewerkt en gevisualiseerd.

    Klik hier om naar onze pagina van Scholen op de kaart te gaan. Op deze site is er altijd een actueel overzicht van onze resultaten en kan iedereen volgen hoe de school er voor staat.