Wat bindt ons?
1 SCOT;
13 unieke scholen

Met gezamenlijke waarden en normen in onze dertien scholen

Wat bindt ons? Dat is binnen SCOT ons startpunt. Het is zoveel belangrijker dan wat ons scheidt. Daarom werken we uit solidariteit, met gezamenlijke doelen, waarden en normen. Samen maken we werk van gelijke kansen voor leerlingen, medewerkers en ouder(s)/verzorger(s).