RVT
RVT

Volgens een vastgesteld toetsingskader toetst de Raad van Toezicht (RvT) het beleid van het College van Bestuur. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor het College van Bestuur.

In de RvT zijn vertegenwoordigd:

  • De heer drs. G.J. Binnenmars – voorzitter
  • Mevrouw M. Rodenboog – Hamelink – lid
  • De heer J. Stuiver – lid
  • De heer J.J.H. Eshuis – lid