Passend onderwijs


Passend onderwijs

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen en vraagt de bereidheid van schoolbesturen om samen met u het beste onderwijstraject voor ieder kind te bepalen.. Dat betekent dat zij er per 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.
Het is daarom van belang dat u weet wat er in het onderwijs verandert en hoe u zich op die veranderingen kunt voorbereiden. De samenwerkingsverbanden en scholen zijn ervoor verantwoordelijk om ouders op een goede manier te informeren. Om u hierbij te helpen, maakte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een infographic voor ouders.

De infographic biedt u informatie over wat er in het onderwijs verandert, wat u zelf kunt doen en waar u terecht kunt voor meer informatie over de veranderingen. U kunt het document hier downloaden.

Heeft u meer interesse in passend onderwijs kijk dan eens op http://www.passendonderwijs.nl

Mocht u vragen hebben of is er iets niet duidelijk over dit onderwerp, schroom dan niet contact met de directeur van uw school op te nemen.