Over de Stichting


Over de Stichting

De Stichting (voorheen VCO Twenterand e.o.) is opgericht op 19 februari 2012 en heeft de naam SCOT e.o. gekregen. SCOT e.o. staat voor Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand en omstreken. De Stichting handelt volgens de Statuten, die notarieel zijn vastgelegd.

Gegevens Bestuursbureau:

Bezoekadres:
Schoolstraat 5, 7671 GG  Vriezenveen.

Postadres:
Postbus 89, 7670 AB  Vriezenveen

Telefoon:
+31 (0)546-568 196 / 567 324

Administratieve ondersteuning:
Mevrouw H. Janssen-Hietland
Mevrouw R. Kelder
Mevrouw W. Ligtenberg-Luisman

Raad van Toezicht en College van Bestuur

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen worden voorbereid door de voorzitter van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Volgens een vastgesteld toetsingskader toetst de Raad van Toezicht het beleid van het College van Bestuur. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht ook als klankbord voor het College van Bestuur.

Leden College van Bestuur

Mevrouw M. Morsink

Leden Raad van Toezicht

De heer drs. G.J. Binnenmars, voorzitter
De heer G. Groeneweg, vicevoorzitter
Mevrouw M. Rodenboog-Hamelink, lid
De heer J. Stuiver, lid
De heer J.J.H. Eshuis, lid