Identiteit


Identiteit

1. Wat drijft ons in ons werk?
Zorgen dat leerlingen en medewerkers meer uit zichzelf halen dan ze voor mogelijk houden. Mogelijk maken dat leerlingen , ongeacht de omstandigheden, goed op hun plek terecht komen. Oprechte aandacht en betekenis hebben voor leerlingen, ouders en elkaar. Op onze eigen wijze gericht aan dezelfde doelen mogen werken.

2. Wat raakt ons in de wereld van ons werk?
Wij willen samen met de ouders verantwoordelijkheid nemen voor de totale ontwikkeling van onze leerlingen en samen met onze leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun leren. Daarbij willen wij vanuit onze professionaliteit de regie voeren en kaders en grenzen aangeven. Wij willen daarbij uitgaan van talenten van kinderen en een positieve grondhouding , gemeenschapszin en verantwoordelijkheidsbesef voorleven en bevorderen. Wij willen uit alles wat van ons gevraagd en verwacht wordt alleen datgene kiezen waarvan we weten dat het de ontwikkeling van onze leerlingen ten goede komt.

3. Wat beloven wij onze leerlingen?
Wij beloven jou een school waar je graag naar toe gaat omdat alles er is wat jij nodig hebt om te leren. Waar pestgedrag niet wordt getolereerd en we doen wat goed voor jou is en waar je elke dag naar huis gaat met iets waar je trots op kunt zijn. Wij beloven je dat we elke dag aandacht besteden aan ons Christelijk geloof door te doen wat Jezus ons heeft geleerd.

4. Waar zijn wij uniek in?
We zijn Christelijke scholen en geven daar dagelijks invulling aan. Wij investeren meer dan gemiddeld in de kwaliteit van onze leerkrachten, leeromgeving, leermiddelen en aandacht, wat ten goede komt aan leerlingen. Bijna elk kind in Twenterand e.o. vindt bij ons een plek waar het zijn eigen talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Wij bieden toekomstgericht onderwijs.

5. Waar willen wij op aangesproken worden?
Op dagelijkse aandacht voor Christelijke waarden en normen in de klas en in ons handelen. Opdat we met aandacht en respect met ouders en kinderen om gaan, duidelijk zijn en perspectief bieden. Op samenwerken met elkaar en ouders om onze beloften waar te maken. Opdat we oog hebben voor talenten van kinderen en medewerkers en die als uitgangspunt nemen voor ons werk. Op een goede zorgstructuur waarin we ouders betrekken. Op onze resultaten.

6. Wanneer hebben we onze belofte ingelost?
Als een leerling die onze school verlaat blijk geeft van inzicht in eigen talenten, weet wat hij kan en intrinsiek gemotiveerd is om deze in te zetten en verantwoordelijkheid te nemen. Als over 10 jaar de Christelijke identiteit nog net zo levend is als nu. Als al onze medewerkers in staat zijn te werken in een professionele leergemeenschap, verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor hun werk en daarin de regie kunnen voeren en hun talenten gericht in kunnen zetten. Als onze leerlingen hoger instromen in het VO dan op basis van de kengetallen verwacht mag worden. Als onze beloften positief terugkomen in de feedback van leerlingen, ouders en inspectie. Als al onze gebouwen en leermiddelen voldoen aan de huidige en toekomstige eisen (21e eeuw).