GMR
GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met uiteenlopende zaken die álle scholen aangaan. De GMR bestaat zowel uit personeel als ouders van onze 13 scholen. De GMR draagt mede zorg voor kwalitatief goed onderwijs op onze scholen.

Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat uit:

  • Dhr. Johan Teunis – voorzitter
  • Dhr. Henk Jan Smedema – secretaris

De GMR is te bereiken op h.smedema@sco-t.nl.