Welkom op de site van SCO Twenterand e.o.

De volledige naam luidt Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand en omstreken. De Stichting heeft dertien scholen voor primair onderwijs onder haar beheer, bestaande uit twaalf scholen voor basisonderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs. De scholen bevinden zich in de gemeenten Twenterand, Hellendoorn en Almelo.

Het College van Bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor de gang van zaken op haar scholen en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur.

Geachte ouders/verzorgers,

Op deze site willen we meer informatie geven over onze Stichting en de scholen. U heeft op de pagina ‘Over de Stichting’ kunnen lezen dat we 13 scholen, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs, binnen onze Stichting hebben.
We proberen deze site en die van de scholen zo actueel mogelijk te houden. Wanneer u vragen/opmerkingen heeft, horen of lezen we die graag. Zie het formulier bij Contact.

ANBI_FC_schaduw

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand e.o. heeft de status van ANBI.

Wilt u meer informatie hierover, klik dan op nevenstaand logo.

 

 

Verslaglegging:

1. Wat drijft ons in ons werk?
Zorgen dat leerlingen en medewerkers meer uit zichzelf halen dan ze voor mogelijk houden. Mogelijk maken dat leerlingen , ongeacht de omstandigheden, goed op hun plek terecht komen. Oprechte aandacht en betekenis hebben voor leerlingen, ouders en elkaar. Op onze eigen wijze gericht aan dezelfde doelen mogen werken.

2. Wat raakt ons in de wereld van ons werk?
Wij willen samen met de ouders verantwoordelijkheid nemen voor de totale ontwikkeling van onze leerlingen en samen met onze leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun leren. Daarbij willen wij vanuit onze professionaliteit de regie voeren en kaders en grenzen aangeven. Wij willen daarbij uitgaan van talenten van kinderen en een positieve grondhouding , gemeenschapszin en verantwoordelijkheidsbesef voorleven en bevorderen. Wij willen uit alles wat van ons gevraagd en verwacht wordt alleen datgene kiezen waarvan we weten dat het de ontwikkeling van onze leerlingen ten goede komt.

3. Wat beloven wij onze leerlingen?
Wij beloven jou een school waar je graag naar toe gaat omdat alles er is wat jij nodig hebt om te leren. Waar pestgedrag niet wordt getolereerd en we doen wat goed voor jou is en waar je elke dag naar huis gaat met iets waar je trots op kunt zijn. Wij beloven je dat we elke dag aandacht besteden aan ons Christelijk geloof door te doen wat Jezus ons heeft geleerd.

4. Waar zijn wij uniek in?
We zijn Christelijke scholen en geven daar dagelijks invulling aan. Wij investeren meer dan gemiddeld in de kwaliteit van onze leerkrachten, leeromgeving, leermiddelen en aandacht, wat ten goede komt aan leerlingen. Bijna elk kind in Twenterand e.o. vindt bij ons een plek waar het zijn eigen talenten kan ontdekken en ontwikkelen. Wij bieden toekomstgericht onderwijs.

5. Waar willen wij op aangesproken worden?
Op dagelijkse aandacht voor Christelijke waarden en normen in de klas en in ons handelen. Opdat we met aandacht en respect met ouders en kinderen om gaan, duidelijk zijn en perspectief bieden. Op samenwerken met elkaar en ouders om onze beloften waar te maken. Opdat we oog hebben voor talenten van kinderen en medewerkers en die als uitgangspunt nemen voor ons werk. Op een goede zorgstructuur waarin we ouders betrekken. Op onze resultaten.

6. Wanneer hebben we onze belofte ingelost?
Als een leerling die onze school verlaat blijk geeft van inzicht in eigen talenten, weet wat hij kan en intrinsiek gemotiveerd is om deze in te zetten en verantwoordelijkheid te nemen. Als over 10 jaar de Christelijke identiteit nog net zo levend is als nu. Als al onze medewerkers in staat zijn te werken in een professionele leergemeenschap, verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor hun werk en daarin de regie kunnen voeren en hun talenten gericht in kunnen zetten. Als onze leerlingen hoger instromen in het VO dan op basis van de kengetallen verwacht mag worden. Als onze beloften positief terugkomen in de feedback van leerlingen, ouders en inspectie. Als al onze gebouwen en leermiddelen voldoen aan de huidige en toekomstige eisen (21e eeuw).

De Stichting (voorheen VCO Twenterand e.o.) is opgericht op 19 februari 2012 en heeft de naam SCOT e.o. gekregen. SCOT e.o. staat voor Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand en omstreken. De Stichting handelt volgens de Statuten, die notarieel zijn vastgelegd.

Gegevens Bestuursbureau:

Bezoekadres:
Schoolstraat 5, 7671 GG  Vriezenveen.

Postadres:
Postbus 89, 7670 AB  Vriezenveen

Telefoon:
+31 (0)546-568 196 / 567 324

Administratieve ondersteuning:
Mevrouw H. Janssen-Hietland
Mevrouw R. Kelder
Mevrouw W. Ligtenberg-Luisman

Raad van Toezicht en College van Bestuur

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen worden voorbereid door de voorzitter van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Volgens een vastgesteld toetsingskader toetst de Raad van Toezicht het beleid van het College van Bestuur. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht ook als klankbord voor het College van Bestuur.

Leden College van Bestuur

Mevrouw M. Morsink

Leden Raad van Toezicht

De heer drs. G.J. Binnenmars, voorzitter
De heer G. Groeneweg, vicevoorzitter
De heer J. Haakmeester, lid
Mevrouw M. Rodenboog-Hamelink, lid
De heer G. van der Kruk, lid

Besturenfusie een feit

Besturenfusie een feit

Op donderdag 5 maart 2015 is de bestuursoverdracht tussen SCO Twenterand eo en de Stichting voor Bijzonder Neutraal Onderwijs de Kei te Aadorp bij de notaris afgerond. Dat betekent dat de bijzonder neutrale school de Kei deel uit maakt van SCO Twenterand eo.

Deze fusie zal leiden tot een scholenfusie van de beide basisscholen in Aadorp per 1 augustus 2015 en de school zal dan ook een nieuwe naam krijgen.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consult