Faqta award voor SBO De Sleutel

SBO De Sleutel heeft op 7 april jl. de FAQTA-award (voor de meest innovatieve school van Overijssel) in ontvangst mogen nemen.

De prijs is een promotiefilm van de school. Deze is diezelfde dag nog opgenomen bij De Sleutel in Vroomshoop.

Veertigdagenviering in coronatijd

Bij De Smithoek in Den Ham hebben ze op een bijzondere wijze de jaarlijkse veertigdagenviering gevierd in de school.

Vanuit de hal, waar de kinderen niet lijfelijk, maar middels een foto aanwezig waren. Juf Henriëtte en juf Ineke waren de voorgangers in de hal. De kinderen allemaal in hun eigen lokaal met de deuren open. Apart, online en we voelden ons toch SAMEN!

Voorjaar – “kijk en doe” tafel

Voorjaar!

Het is lente en het weer wordt steeds beter.
Alles begint te groeien en te bloeien.
Buiten is veel te zien en te beleven, vandaar dit nieuwe thema!

Bij De Fontein, locatie Oranjestraat, wordt gewerkt met een “kijk en doe” tafel. De leerlingen planten zelf zaadjes in de plantenbakken en volgen de groei van zaadje tot plant.

 

Kunst bij De Smithoek – vervolg

Bij De Smithoek in Den Ham is nu ook de muurschildering in de theaterzaal klaar:

De ‘Leader In Me’ boom met de 7 gewoonten.  Onder de boom door stroomt het beekje dat van boven komt, vanuit de bron die symbool staat voor onze christelijke identiteit.

De Smithoek presenteert de kunstwerken binnen en buiten graag aan ieder die interesse heeft (mits de coronamaatregelen dit weer toelaten).

Sponsor van Het BeterBoek

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het ZGT te Almelo-Hengelo. Een ziekenhuisopname of dagbehandeling is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.

Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het BeterBoek uitgereikt.

100 jaar CBS De Marliaantjes

1920 – 2020                100 jaar CBS De Marliaantjes!

Een bijzondere mijlpaal in de geschiedenis van de school.

In 100 jaar is er veel gebeurd. Maar wat door alle jaren heen hetzelfde is gebleven, is dat we ervoor willen zorgen dat de school een veilige, fijne plek is waar elk kind zich mag ontwikkelen naar zijn eigen mogelijkheden en talenten.

In die 100 jaar was God erbij. Samen met Hem zien we ook uit naar de toekomst.

CBS De Marliaantjes, met hart voor de kinderen en goed onderwijs!

 

Kunst bij De Smithoek

Op de buitenmuur naast de hoofdingang van CBS De Smithoek zijn panelen geplaatst die gemaakt zijn door kunstenaar Micha Huigen, oud-leerling van De Smithoek. Het kunstwerk is voor iedere voorbijganger zichtbaar. Het beeldt de dieren uit die de 7 eigenschappen van ‘The Leader in Me’ uitleggen in verhalen in het boek HAPPY KIDS.  Dit boek gebruikt De Smithoek om leerlingen te duidelijk te maken hoe ze steviger, positiever en blijer in het leven kunnen gaan staan.

Binnen in school is kunstenaar Simon Dam op dit moment bezig met het realiseren van muurschilderingen. Wanneer alles klaar is hopen we de kunstenaars bereid te vinden om hun werk officieel over te gaan dragen.

Voor alle scholen vallend onder SCOT geldt de volgende vakantieregeling voor het schooljaar 2020-2021: 

Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie  12 t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021
Pasen 2 t/m 5 april 2021
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart 13, 14 mei 2021
Pinksteren 24 mei 2021
Zomervakantie 12 juli t/m 20 augustus 2021

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
Alle scholen van SCOT e.o. participeren in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In de GMR worden onderwerpen besproken met een gemeenschappelijk belang voor alle scholen. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vergadert ongeveer zes keer per jaar en voor deze vergaderingen wordt het bestuur uitgenodigd om toelichting te geven op het gevoerde beleid. Afhankelijk van de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hebben de leden advies – of instemmingsrecht. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in het Reglement GMR, dat is gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad bestaat uit:
–        dhr. H. Eshuis, voorzitter.
–        dhr. H. Smedema, secretaris. 

Medezeggenschapsraad scholen (MR)
Onderwijspersoneel en ouders zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraden van de scholen. De medezeggenschapsraden hebben invloed op het beleid van de scholen. De Medezeggenschapsraad heeft twee soorten bevoegdheden: advies- en instemmingsrecht. Naast gezamenlijke bevoegdheden, hebben ouders eigen instemmingsrecht bij beslissingen die belangrijk zijn voor ouders. Te denken valt o.a. aan vaststelling van de schooltijden en ouderbijdrage. Gezamenlijke bevoegdheden zijn o.a. vaststellen schoolplan, onderwijskundige doelstellingen en het fuseren met een andere school. Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor alle beslissingen die genomen worden. Het bestuur neemt beslissingen in overleg met de scholen en de scholen hebben geluisterd naar de argumenten van de Medezeggenschapsraad. De samenstelling van de Medezeggenschapsraad bestaat, afhankelijk van de grootte van de school, uit evenveel ouders als personeelsleden. De Medezeggenschapsraad is de schakel tussen ouders, schoolleiding en bestuur. Ouders en medewerkers kunnen bij de Medezeggenschapsraad terecht met vragen, opmerkingen en klachten. Voor informatie over de Medezeggenschapsraad verwijzen u naar de websites van de scholen.

Sinds augustus 2006 zijn schoolbesturen verplicht de aansluiting met de voor- en naschoolse opvang tussen 07.30 en 18.30 uur te organiseren als ouders hierom vragen. Scholen kunnen dit zelf doen of een samenwerking met een kinderopvangorganisatie aangaan.

Een aantal scholen binnen SCOT e.o. hebben voor de voor- en naschoolse opvang convenanten afgesloten met o.a. KOV Dukkie en KOV de Cirkel.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consult