Project Muziek op CBS De Fontein-locatie Hoofdweg

Project Muziek op CBS De Fontein-locatie Hoofdweg

In de komende periode staat het onderwijs op CBS De Fontein-locatie Hoofdweg in Westerhaar in het teken van muziek. Dankzij de toegekende gelden voor impuls muziekonderwijs heeft de school voor de komende 3 jaren een samenwerkingsovereenkomst kunnen sluiten met Kaliber Kunstenschool en Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria.
Op maandag 1 oktober heeft de aftrap van het muziekproject plaatsgevonden in de hal van school. Alle kinderen waren daarbij aanwezig om samen te zingen, naar muziek te luisteren en vooral veel plezier te hebben.
In de dagen erna is in alle groepen een start gemaakt met muzieklessen. En er zal hard gewerkt moeten worden, want op 28 november 2018 staat er een heus concert op het programma. De kinderen zullen dan aan de ouders laten horen wat ze allemaal geleerd hebben én hoe leuk het is om samen muziek te maken!

Sponsoring

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling van het ZGT. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in het ZGT gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

Het BeterBoek
Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.

Sociaal Vitaal in kleine kernen

Project “Sociaal Vitaal in kleine kernen” van start in Marle

O.l.v. CALO studenten Tim Kalvenhaar en Roy Schoot Uiterkamp hebben 35 kinderen van basisschool de Marliaantjes een geslaagde sport- en beweegmiddag laten ervaren op het sportveld van MVV’69 in Marle.

Bij buurthuis de Leemkamp werden diverse activiteiten uitgezet, waarin kinderen in groepen kennis konden maken met verschillende vormen van bewegen. In de pauze werden de kinderen getrakteerd op een gezonde snack en drinken, beschikbaar gesteld door MVV’69 en supermarkt AH Rob Loomans.

Het project:

Kennismaken met sport- en culturele activiteiten op lokaal niveau staat binnen dit project centraal. Deze kinderen komen in contact met activiteiten, die zij normaliter niet kunnen uitvoeren.

In samenwerking met basisschool de Marliaantjes, PB Marle, De Welle en de gemeente Hellendoorn (Sportzaken) is er voor deze kinderen een uitdagend sport- en cultuurprogramma samengesteld. Samen met lokale organisaties uit de gemeente Hellendoorn zal er inhoud gegeven worden aan dit project.

 

 

Minister Slob bezoek Fontein Oranjestraat

Minister Slob op werkbezoek

Vandaag heeft minister Slob een werkbezoek gebracht aan de Fontein, locatie Oranjestraat. Dit bezoek was in het kader van Passend Onderwijs/Inclusief Onderwijs. Hij heeft in verschillende groepen gekeken en afsluitend een gesprek gevoerd met de medewerkers. Ook heeft hij de tijd genomen voor een gesprek met Koen (oud-leerling) en zijn ouders.

 

Bouw Brede School Vroomshoop officieel van start

Kinderen van de Linde, Kennedyschool, Sleutel en Dolfijn slaan eerste paal

Bouw Brede School Vroomshoop officieel van start

 

Maandag 11 december is de officiële starthandeling verricht voor de bouw van de Brede School Vroomshoop. Dit gebeurde samen met de toekomstige gebruikers van het gebouw. Wethouder Jan Binnenmars sloeg samen met kinderen van de Linde, Kennedyschool, Sleutel en Dolfijn de eerste paal: “Het hele traject hebben we met elkaar op een goede manier doorlopen. Ik kijk tevreden terug op de goede samenwerking hierin. Met de bouw van deze brede school beschikken straks alle kernen in Twenterand over een multifunctioneel schoolgebouw. Ook deze Brede School Vroomshoop is er een om trots op te zijn”, aldus de wethouder.

 

Voortraject

De gemeenteraad van Twenterand heeft medio 2015 het besluit genomen een brede school in Vroomshoop te realiseren. In nauwe samenspraak met de toekomstige gebruikers is een modern en praktisch ingericht gebouw ontworpen door architect Walter Kemperman. Eind oktober werd bekend welke bedrijven die deelnamen aan de aanbesteding de brede school gaan bouwen. Het bouwkundige werk wordt gedaan door Jansman Bouw B.V. uit Luttenberg en het installatiewerk door Engberink Technische Installaties B.V. uit Almelo. Beide partijen hebben al eerder samengewerkt aan diverse schoolgebouwen.

 

Bouwwerkzaamheden

Op woensdag 29 november is de aannemer begonnen met het inrichten van de bouwplaats. Aansluitend wordt gestart met het ontgraven van de bouwput en het realiseren van de fundering. Onderdeel daarvan is het aanbrengen van boorpalen. De verwachting is dat het hoogste punt in het voorjaar 2018 is bereikt en dat net voor de zomer volgend jaar de ruwbouw klaar is. De oplevering van de Brede School staat gepland voor eind oktober 2018.

 

Toekomstige gebruikers

De Brede School Vroomshoop maakt deel uit van de centrumvisie die is opgesteld voor Vroomshoop. Het nieuwe pand komt op een centrale locatie in het dorp, naast activiteitencentrum Het Punt op de plek van de gesloopte sporthal De Stobbe. De toekomstige gebruikers zijn de leerlingen en docenten van de basisscholen de Linde en Kennedy, school voor speciaal basisonderwijs De Sleutel (inclusief de dependance De Dobbelsteen) en de peuterspeelzaal en kinderopvang van de Cirkel (Dolfijn).

Brede School Vroomshoop

Brede School Vroomshoop

De bouw van de nieuwe Brede School Vroomshoop begint nu serieuze vormen aan te nemen. Super fijn!

Maandag 11 december aanstaande zal wethouder J. Binnenmars in het bijzijn van alle ‘bewoners’ van het toekomstige gebouw de feestelijke starthandeling verrichten. Twee leerlingen van CBS ‘t Groeipunt, twee leerlingen van de SBO de Sleutel en één kind met begeleider van Kindcentrum Dolfijn zullen samen de eerste paal zetten. Daarmee gaat de bouw van de nieuwe school officieel van start!

Hoe de school eruit gaat zien kun je zien in het filmpje: https://youtu.be/GXLiBODemvw

 

youtu.be
Impressie Brede school

Brede School Vroomshoop

Definitieve gunning Brede School Vroomshoop

De aanbesteding van de bouw van de Brede School Vroomshoop heeft geresulteerd in de gunning van het bouwkundige werk aan Jansman Bouw B.V. uit Luttenberg en het installatiewerk aan Engberink Technische Installaties B.V. uit Almelo. Dinsdag 31 oktober zijn de overeenkomsten tussen de gemeente Twenterand en beide aannemers ondertekend. De verwachting is dat eind dit jaar de schop de grond in gaat.  

Wethouder Jan Binnenmars is trots: “Na de nieuwbouw van de brede scholen in Vriezenveen, Den Ham en Westerhaar is er straks met de Brede School Vroomshoop in elke grotere kern van Twenterand een brede school gerealiseerd. In die scholen zijn verschillende faciliteiten voor kinderen in één gebouw ondergebracht waardoor samenwerking gestimuleerd wordt. Met recht faciliteiten om trots op te zijn!”

Aanbesteding

Op woensdag 11 oktober 2017 vond de beoordeling plaats van de meervoudig onderhandse aanbesteding van de uitvoeringswerkzaamheden van de Brede School Vroomshoop. De aanbesteding is onderverdeeld in een bouwkundig deel en een deel voor de installaties. En is gegund op basis van de laagste inschrijfprijs. De laagste inschrijvingen zijn gedaan door respectievelijk Jansman Bouw B.V. uit Luttenberg en Engberink Technische Installaties uit Almelo.

Toekomstige gebruikers

De gemeenteraad van Twenterand heeft medio 2015 het besluit genomen een brede school in Vroomshoop te realiseren. De Brede School Vroomshoop maakt deel uit van de centrumvisie die is opgesteld voor Vroomshoop. De brede school komt op een centrale locatie in het dorp, naast activiteitencentrum Het Punt op de plek van de gesloopte sporthal De Stobbe. De toekomstige gebruikers zijn de leerlingen en docenten van de basisscholen de Linde en Kennedy, school voor speciaal basisonderwijs De Sleutel (inclusief de dependance De Dobbelsteen) en de peuterspeelzaal en kinderopvang van de Cirkel.

Samenwerking

De bouw van een brede school sluit aan bij belangrijke uitgangspunten van passend onderwijs: het kind centraal en thuis nabij onderwijs. Het is de bedoeling dat onderwijspartners samen zoeken naar vernieuwende en creatieve verbindingen op het gebied van zorg en onderwijs. Bij het ontwerp van de brede school is gekeken hoe deze samenwerking tussen de verschillende partijen in het gebouw het beste vorm gegeven kan worden. In Vroomshoop biedt de school straks uitstekende gelegenheid voor de nauwere samenwerking tussen basis en speciaal onderwijs.

              

 

Bollebozen cbs De Bron naar Amsterdam.

Bollebozen van cbs De Bron

Guusje, Laura en Marith uit groep 8 van CBS de Bron in Vriezenveen zijn doorgedrongen tot de finale van de Slimmer IQtest in Amsterdam.

Ze doen woensdag 15 november mee aan deze toets voor de allerslimste kinderen van Nederland.

De meiden wonnen eerder de klassenronde en werden afgelopen woensdag eerste tijdens de scholenstrijd in het Bonhoeffer College in Enschede.

 

Gezamenlijk ontwikkelde leerlijn leesmotivatie

Scholen in Twenterand blij met de gezamenlijk ontwikkelde leerlijn leesmotivatie

Vol trots presenteerden woensdag 1 november Dirry van de Grampel van Bibliotheek Twenterand en combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur van ZorgSaam Twenterand Kristina Odenhamn het verslag van het project Boekenboek Plus. Het eerste exemplaar werd enthousiast ontvangen door wethouder Martha van Abbema in aanwezigheid van de deelnemende scholen en organisaties.

Sinds najaar 2014 loopt het project Boekenboek Plus bij Cbs De Bron uit Vriezenveen, Obs De Blokstoeke uit Westerhaar en Cdbs De Maten uit Den Ham. De leerlijn Boekenboek Plus is een denk- en ontwikkeltraject voor leesbevordering en literatuureducatie voor basisscholen. Het project is mede mogelijk gemaakt met gelden van de subsidie Cultuureducatie met Kwaliteit.

De kernwoorden van het project dat bijdraagt aan het verhogen van leesmotivatie bij kinderen zijn ‘samenwerking’, ‘structuur’ en ‘praktisch’.

Na de presentatie en uitreiking van het verslag kregen de leerkrachten van de drie scholen een inspireerde interactieve studiemiddag aangeboden. De middag werd verzorgd door Erna van Koeven. Zij is lees- en schrijfspecialist van Hogeschool Windesheim uit Zwolle.

Driehoeks gesprekken

Driehoeks gesprekken

Op Dalton Basisschool ‘De Maten’ worden leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerproces. Daarom vinden er enkele keren per jaar driehoeks gesprekken plaats tussen ouders, leraren én leerlingen. De leerling geeft zelf bij de leerkracht en de ouders aan wat er volgens hem of haar goed gaat of beter kan. Het kind kan tenslotte zelf het beste vertellen wat hij denkt en voelt. Juf Renate de Heuver en juf Eline van der Vegt vertellen in deze video wat driehoeksgesprekken zijn, hoe dit precies werkt en wat het effect op de betrokkenheid van de leerling is bij zijn eigen leerproces. https://www.leraar24.nl/driehoeks gesprekken/

Een driehoeksgesprek is een gesprek tussen ouders, leraar én leerling. Zo wordt de leerling actiever bij zijn eigen leerproces betrokken.
Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consult