In onze visie vinden we dat leerlingen en leerkrachten aangesproken moeten worden op de zorg en respect voor alle aanwezigen en hun bezittingen in onze schoolgemeenschap. Iedereen moet bijdragen aan een sfeer van openheid, vertrouwen, respect en acceptatie. Vanuit deze basis hebben we de ‘Doe-Je-Best’ regels op school geïntroduceerd. Het zijn regels die gebaseerd zijn op 8 eenvoudige gedragsregels en als doel hebben een bijdrage te leveren aan het functioneren van de school, zodat deze gericht is op het creëren van een goede, solidaire en veilige sfeer.

We hanteren de volgende 8 Doe-Je-Best regels:

doe_je_best_regels_met_plaatjes

Bij deze regels hoort het identificatiefiguur ‘Maatjes”. Dit identificatiefiguur is bij ons op school een beeld en staat voor iedereen duidelijk zichtbaar in de hal. Iedere groep heeft een kleine replica in de groep. Verder horen bij de regels pictogrammen en deze pictogrammen hangen zichtbaar in ieder lokaal en worden aan het begin van ieder schooljaar met de leerlingen besproken en gedurende het schooljaar herhaald. Een commissie bedenkt hiervoor ieder jaar een leuke opzet.

Lees meer over onze Doe-Je-Best regels in onze Doe-je-best folder.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consult