Buitenschoolse opvang


Buitenschoolse opvang

Sinds augustus 2006 zijn schoolbesturen verplicht de aansluiting met de voor- en naschoolse opvang tussen 07.30 en 18.30 uur te organiseren als ouders hierom vragen. Scholen kunnen dit zelf doen of een samenwerking met een kinderopvangorganisatie aangaan.

Een aantal scholen binnen SCOT e.o. hebben voor de voor- en naschoolse opvang convenanten afgesloten met o.a. KOV Dukkie en KOV de Cirkel.