Bestuurs-bureau
Bestuursbureau

Onze medewerkers van het bestuursbureau werken net als iedereen binnen SCOT vanuit rollen en taken. Wie het weet, mag het zeggen. Het ‘waarom’ en het ‘hoe’ spreken we samen af. Ons staf is dienend, adviserend en ondersteunend aan het grotere geheel.