Artikelen door 6uosjo

Sponsoring

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling van het ZGT. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in het ZGT gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt! Het BeterBoek Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding […]

. Klik hier om het bestuursjaarverslag te downloaden.

Vervangingsproblematiek op de scholen

Onderstaande tekst komt uit de brief die 14-12-2016 is verstuurd aan alle ouders/verzorgers. Ongetwijfeld heeft u de laatste maanden veel gehoord of gelezen over de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet geldt ook voor het onderwijs en levert nogal wat problemen op. Deze wet houdt o.a. in dat een vervanger na 6 keer vervangen recht […]

Welkom op de site van SCO Twenterand e.o. De volledige naam luidt Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand en omstreken. De Stichting heeft dertien scholen voor primair onderwijs onder haar beheer, bestaande uit twaalf scholen voor basisonderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs. De scholen bevinden zich in de gemeenten Twenterand, Hellendoorn en Almelo. Het College van Bestuur […]

In onze visie vinden we dat leerlingen en leerkrachten aangesproken moeten worden op de zorg en respect voor alle aanwezigen en hun bezittingen in onze schoolgemeenschap. Iedereen moet bijdragen aan een sfeer van openheid, vertrouwen, respect en acceptatie. Vanuit deze basis hebben we de ‘Doe-Je-Best’ regels op school geïntroduceerd. Het zijn regels die gebaseerd zijn […]

.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Alle scholen van SCOT e.o. participeren in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In de GMR worden onderwerpen besproken met een gemeenschappelijk belang voor alle scholen. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vergadert ongeveer zes keer per jaar en voor deze vergaderingen wordt het bestuur uitgenodigd om toelichting te geven op het gevoerde beleid. Afhankelijk van de bevoegdheden […]

  Voor alle scholen vallend onder SCOT geldt de volgende vakantieregeling voor het schooljaar 2019-2020: Herfstvakantie  21 oktober t/m 25 oktober 2019 Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 21 februari 2020 Pasen 10 april t/m 13 april 2020 Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020 Hemelvaart 21, 22 mei 2020 Pinksteren 1 juni 2020 […]

Sinds augustus 2006 zijn schoolbesturen verplicht de aansluiting met de voor- en naschoolse opvang tussen 07.30 en 18.30 uur te organiseren als ouders hierom vragen. Scholen kunnen dit zelf doen of een samenwerking met een kinderopvangorganisatie aangaan.

Klachtenregeling Er kan iets gebeuren waarover men een klacht wil indienen. Dat kan. Of het nu om leerlingen gaat, om hun ouders, om leerkrachten, om bestuursleden of om vrijwilligers, al degenen die bij de school betrokken zijn, hebben per 1 augustus 1998 de mogelijkheid om een klacht in te dienen over iets waar zij het […]

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, rechtmatigheid en doelmatigheid en de naleving van wet- en regelgeving. Toezicht voor goed onderwijs Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van […]

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consult