Vacatures

Christelijke Dalton Basisschool De Maten zoekt m.i.v. 1 februari 2022:

LEERKRACHT GROEP 4 WTF. 1.0000
Een enthousiaste groep van 20 leerlingen.
In deze groep wordt gewerkt vanuit onze visie aan de vijf daltonkernwaarden.
Indien eerder beschikbaar, dan is dit bespreekbaar

LEERKRACHT GROEP 1/2 WTF. 0.7500
Het is een fijne groep met 18 kleuters waarbij gewerkt wordt met ‘Onderbouwd’
passend bij de vijf kernwaarden van het daltononderwijs.
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagmorgen
Indien eerder beschikbaar, dan is dit bespreekbaar

INFORMATIE OVER DE SCHOOL
De Maten is een Christelijke Dalton Basisschool. Vanuit christelijke waarden en normen, vertrouwen,
eerlijkheid, vergeven, respect, veiligheid en geborgenheid werken we aan een optimale ontwikkeling van
alle leerlingen. Er heerst rust en een goed pedagogisch klimaat. We houden rekening met verschillen en
sluiten zoveel mogelijk aan bij de talenten van de leerlingen.
Leerlingen op ‘De Maten’ worden gezien en werken samen met leerkracht(en) en ouders aan de vijf
daltonkernwaarden (verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie).
We bereiden ze voor om goed functionerende/betrokken burgers te worden in een democratische
samenleving, waarbij ze zelfstandig, verantwoordelijke keuzes kunnen maken.
Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs!
Leerlingen willen samenwerken en eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling/leerproces.
Ouders en leerkrachten hebben elkaar nodig om het beste uit de leerlingen te halen en daarbij is onze
professionaliteit leidend.

Meer informatie zie: www.dematen.sco-t.nl

Mocht je interesse hebben in één van deze vacatures,
mail voor 10 december 2021 je motivatie en CV naar vacatures@sco-t.nl

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consult