Directeur (0,8 – 1,0 wtf)

CBS Eltheto is een prachtige, warme school in Vriezenveen met 255 leerlingen. Ons
schoolgebouw is gevestigd in een ruime, groene omgeving waarbij we o.a. beschikken over
natuurlijke speelterreinen en zelfs een eigen voetbalveld! Met een enthousiast team bieden
we onderwijs op maat en zijn we samen met onze ouders zeer actief in de omgeving.
Kenmerkend voor onze school zijn de onderlinge betrokkenheid en het omzien naar elkaar,
zonder de professionele ontwikkeling uit het oog te verliezen. Kinderen krijgen bij ons Engels
aangeboden vanaf groep 1, de uitgangspunten van de Kanjertraining zie je overal terug in de
klassen en we zijn trots op ons wetenschap- & techniekonderwijs. Ons motto? Eltheto: een
school waar leven in zit!

SCO Twenterand heeft dertien scholen voor primair onderwijs onder haar beheer, bestaande
uit twaalf scholen voor basisonderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs. De scholen
bevinden zich in de gemeenten Twenterand, Hellendoorn en Almelo.

Wegens pensionering van de huidige directeur zoeken wij voor CBS Eltheto per 1 augustus 2021
of zoveel eerder als mogelijk een:

Directeur (0,8 – 1,0 wtf)
‘Ondernemend en doortastend’

Profiel
Als onze nieuwe directeur ben je het boegbeeld van de school. Samen met het team werk je
aan verdere vernieuwing van het aanbod en draag je ook zorg voor de borging van de mooie
ontwikkelingen die al in gang zijn gezet. Je bent toegankelijk voor kinderen, ouders en
leerkrachten en geniet ervan om ieders kwaliteiten optimaal in te zetten. Je bent duidelijk als
het nodig is en hecht ook belang aan een warme, prettige sfeer op de school. Binnen het
bovenschools verband breng je vanuit jouw ervaring expertise in, ben je sparringpartner voor
andere directeuren en draag je medeverantwoordelijkheid voor het realiseren van onze
doelstellingen en ons beleid.

Wij verwachten van jou als onze nieuwe directeur, dat jij:
• werkt vanuit een sterke, doorleefde visie op onderwijs;
• zelf open staat voor feedback en anderen aanspreekt op verantwoordelijkheden;
• initiatief neemt en mogelijkheden signaleert vanuit ondernemerschap;
• oog hebt voor het welzijn van personeelsleden, kinderen en ouders;
• eigen inbreng hebt en constructief samenwerkt in het directieoverleg;
• beschikt over leidinggevende ervaring in het onderwijs;
• vanuit persoonlijke overtuiging aansluit bij de open christelijke identiteit van de school.
Wij bieden:
• een prachtig (in 2019/2020 volledig gerenoveerd) schoolgebouw; voorzien van
moderne middelen en een eigen leerplein;
• een enthousiast en betrokken team met veel expertise;
• een prettig, veilig pedagogisch klimaat dat we zorgvuldig bewaken met elkaar;
• ondersteuning en sparring vanuit het bovenschools verband;
• salariëring volgens cao po.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Heb je naar aanleiding van
deze oproep interesse of heb je nog vragen bel dan vrijblijvend met Matthijs Hemink, adviseur
werving op 06-40138451. Reageren is mogelijk t/m 22 januari 2021, de eerste gesprekken zijn
gepland in week 4 en gesprekken met de BAC in week 5 & 6. We ontvangen je sollicitatie
graag via deze link.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consult