Brede School Vroomshoop

Definitieve gunning Brede School Vroomshoop

De aanbesteding van de bouw van de Brede School Vroomshoop heeft geresulteerd in de gunning van het bouwkundige werk aan Jansman Bouw B.V. uit Luttenberg en het installatiewerk aan Engberink Technische Installaties B.V. uit Almelo. Dinsdag 31 oktober zijn de overeenkomsten tussen de gemeente Twenterand en beide aannemers ondertekend. De verwachting is dat eind dit jaar de schop de grond in gaat.  

Wethouder Jan Binnenmars is trots: “Na de nieuwbouw van de brede scholen in Vriezenveen, Den Ham en Westerhaar is er straks met de Brede School Vroomshoop in elke grotere kern van Twenterand een brede school gerealiseerd. In die scholen zijn verschillende faciliteiten voor kinderen in één gebouw ondergebracht waardoor samenwerking gestimuleerd wordt. Met recht faciliteiten om trots op te zijn!”

Aanbesteding

Op woensdag 11 oktober 2017 vond de beoordeling plaats van de meervoudig onderhandse aanbesteding van de uitvoeringswerkzaamheden van de Brede School Vroomshoop. De aanbesteding is onderverdeeld in een bouwkundig deel en een deel voor de installaties. En is gegund op basis van de laagste inschrijfprijs. De laagste inschrijvingen zijn gedaan door respectievelijk Jansman Bouw B.V. uit Luttenberg en Engberink Technische Installaties uit Almelo.

Toekomstige gebruikers

De gemeenteraad van Twenterand heeft medio 2015 het besluit genomen een brede school in Vroomshoop te realiseren. De Brede School Vroomshoop maakt deel uit van de centrumvisie die is opgesteld voor Vroomshoop. De brede school komt op een centrale locatie in het dorp, naast activiteitencentrum Het Punt op de plek van de gesloopte sporthal De Stobbe. De toekomstige gebruikers zijn de leerlingen en docenten van de basisscholen de Linde en Kennedy, school voor speciaal basisonderwijs De Sleutel (inclusief de dependance De Dobbelsteen) en de peuterspeelzaal en kinderopvang van de Cirkel.

Samenwerking

De bouw van een brede school sluit aan bij belangrijke uitgangspunten van passend onderwijs: het kind centraal en thuis nabij onderwijs. Het is de bedoeling dat onderwijspartners samen zoeken naar vernieuwende en creatieve verbindingen op het gebied van zorg en onderwijs. Bij het ontwerp van de brede school is gekeken hoe deze samenwerking tussen de verschillende partijen in het gebouw het beste vorm gegeven kan worden. In Vroomshoop biedt de school straks uitstekende gelegenheid voor de nauwere samenwerking tussen basis en speciaal onderwijs.

              

 

Bollebozen cbs De Bron naar Amsterdam.

Bollebozen van cbs De Bron

Guusje, Laura en Marith uit groep 8 van CBS de Bron in Vriezenveen zijn doorgedrongen tot de finale van de Slimmer IQtest in Amsterdam.

Ze doen woensdag 15 november mee aan deze toets voor de allerslimste kinderen van Nederland.

De meiden wonnen eerder de klassenronde en werden afgelopen woensdag eerste tijdens de scholenstrijd in het Bonhoeffer College in Enschede.

 

Gezamenlijk ontwikkelde leerlijn leesmotivatie

Scholen in Twenterand blij met de gezamenlijk ontwikkelde leerlijn leesmotivatie

Vol trots presenteerden woensdag 1 november Dirry van de Grampel van Bibliotheek Twenterand en combinatiefunctionaris onderwijs-cultuur van ZorgSaam Twenterand Kristina Odenhamn het verslag van het project Boekenboek Plus. Het eerste exemplaar werd enthousiast ontvangen door wethouder Martha van Abbema in aanwezigheid van de deelnemende scholen en organisaties.

Sinds najaar 2014 loopt het project Boekenboek Plus bij Cbs De Bron uit Vriezenveen, Obs De Blokstoeke uit Westerhaar en Cdbs De Maten uit Den Ham. De leerlijn Boekenboek Plus is een denk- en ontwikkeltraject voor leesbevordering en literatuureducatie voor basisscholen. Het project is mede mogelijk gemaakt met gelden van de subsidie Cultuureducatie met Kwaliteit.

De kernwoorden van het project dat bijdraagt aan het verhogen van leesmotivatie bij kinderen zijn ‘samenwerking’, ‘structuur’ en ‘praktisch’.

Na de presentatie en uitreiking van het verslag kregen de leerkrachten van de drie scholen een inspireerde interactieve studiemiddag aangeboden. De middag werd verzorgd door Erna van Koeven. Zij is lees- en schrijfspecialist van Hogeschool Windesheim uit Zwolle.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consult