Driehoeks gesprekken

Driehoeks gesprekken

Op Dalton Basisschool ‘De Maten’ worden leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerproces. Daarom vinden er enkele keren per jaar driehoeks gesprekken plaats tussen ouders, leraren én leerlingen. De leerling geeft zelf bij de leerkracht en de ouders aan wat er volgens hem of haar goed gaat of beter kan. Het kind kan tenslotte zelf het beste vertellen wat hij denkt en voelt. Juf Renate de Heuver en juf Eline van der Vegt vertellen in deze video wat driehoeksgesprekken zijn, hoe dit precies werkt en wat het effect op de betrokkenheid van de leerling is bij zijn eigen leerproces. https://www.leraar24.nl/driehoeks gesprekken/

Een driehoeksgesprek is een gesprek tussen ouders, leraar én leerling. Zo wordt de leerling actiever bij zijn eigen leerproces betrokken.
Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consult