Vaders voor lezen!

Vaders voor lezen!

Vaders Voor Lezen! Deze activiteit is  voor het derde achtereenvolgende jaar op initiatief van de gemeente Twenterand georganiseerd in samenwerking met de scholen en kinderdagverblijven en de Bibliotheek Twenterand en met financiële ondersteuning van de Gemeente Twenterand.

Vanmorgen trapte wethouder Jan-Herman Scholten van de gemeente Twenterand als eerste af bij een groep van de Rehoboth school in Vriezenveen.

Waarom Vaders Voor Lezen? Ouders hebben de grootste invloed op het leesgedrag van hun kinderen. De campagne ‘Vaders Voor Lezen’ is erop gericht om juist mannen te motiveren voor te lezen, vanwege de bewezen effecten van de voorlezende vaders op de (taal)ontwikkeling van het kind.

Het voorbeeld van een lezende vader heeft vooral veel invloed op hun zoons. Zo kunnen (groot)vaders bijdragen aan het voorkomen van een leesachterstand bij jongens.

Er is voor gekozen om deze voorleesactie opnieuw te laten plaatsvinden in de Week van de Alfabetisering. Want voorlezen bevordert taalontwikkeling en werkt preventief in de strijd tegen laaggeletterdheid.

Het cadeauvoorleesboek (Boer Boris en de maaier) werd als cadeautje ingepakt: twee leerlingen mochten het uitpakken, waarna Jan- Herman Scholten het boek over Boer Boris voorlas.  De scholen ontvangen dit boek als cadeautje van de gemeente en de bibliotheek.

 

foto-vaders-lezen-voor

Rots en Water

Beweeg  –  Beleef  –  Begrijp  –  Beheers

Wat is Rots en Water?

rotsenwaterRots en Water is een psychofysieke sociale weerbaarheidstraining waarbij kinderen werken aan hun eigen groei en het ontwikkelen van positieve sociale vaardigheden.
Rots en Water is een fysieke training, wat betekent dat er veel ruimte is voor leren door spel en bewegen.
Er wordt vooral ontdekt, ervaren en beleefd.
Door hierop te reflecteren leren kinderen hun emoties, zichzelf en de ander beter te begrijpen.
Ze leren wat ze ervaren onder woorden te brengen.
De manier van leren bij Rots en Water:
beweeg-> beleef-> begrijp-> beheers.

Het stevig staan, de ademhaling en concentratie zijn uitgangspunten in elke les.
De ontwikkelde vaardigheden kunnen overal en altijd worden toegepast.
Tijdens het spelen, werken, sporten, het maken van een toets, spreekbeurt of wanneer kinderen bijvoorbeeld bang, boos, verdrietig of zenuwachtig zijn.

Het doel

De Rots en Water training schept een veilige omgeving waarin kinderen met veel plezier en uitdaging kunnen leren.

Tijdens de training krijgen kinderen de mogelijkheid om te ervaren wat het inhoudt om sociaal en mentaal sterk te zijn en om vertrouwen te hebben in jezelf en in anderen. Ze leren meer controle te hebben over hun emoties zoals angst, boosheid en ongeduld.

De training geeft de kinderen handvaten om voor zichzelf en voor anderen op te komen, grenzen aan te geven en om met conflicten om te gaan.
Rots en Water helpt kinderen weerbaar te worden. Weerbaar zijn helpt tegen pesten en andere vervelende situaties.

Rots en Water leert kinderen hun doorzettingsvermogen te vergroten en hun aandacht langer vast te houden.
Rots en water draagt bij aan een positieve sfeer in de groep.

De bouwstenen

De bouwstenen van Rots en Water zijn werken aan zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfreflectie.Vanuit deze basis wordt er gewerkt aan bewustwording van eigen kwaliteiten en het vermogen om met anderen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in een veranderende samenleving.


Rots
staat voor stevig in je schoenen staan, voor jezelf opkomen, je kunnen verdedigen.

  • Weet wie je bent
  • Weet wat je wilt
  • Weet wat je doet

Water is leren samenwerken en rekening houden met elkaar, rust en zelfvertrouwen.

  • Vriendschap
  • Verbondenheid
  • Samen

Trainers en lessen

De training wordt schoolbreed aangeboden door de gecertificeerde Rots en Water trainers, juf Hetty, juf Annet en juf Berdien.  Zij vormen de stuurgroep en zorgen voor aansturing van het programma in de school. Het hele team heeft een eendaagse training gevolgd. Insprirerend en verrijkend voor de leerkrachten en de school. IMG_5264IMG_5304

Kennismakingslessen:

De trainers geven 3 kennismakingslessen in de groepen 1,2 en 3.

Basistraining:
De basistraining bestaat uit 10 lessen en wordt gegeven door de trainers in de groepen 4, 5 en 6.

Herhalingslessen:
In de groepen 7 en 8 geven de trainers 3 herhalingslessen.

De leerkrachten geven in hun eigen groep korte Rots en Water oefeningen.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consult