Artikelen door 6uosjo

Vervangingsproblematiek op de scholen

Onderstaande tekst komt uit de brief die 14-12-2016 is verstuurd aan alle ouders/verzorgers. Ongetwijfeld heeft u de laatste maanden veel gehoord of gelezen over de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet geldt ook voor het onderwijs en levert nogal wat problemen op. Deze wet houdt o.a. in dat een vervanger na 6 keer vervangen recht […]

Op deze pagina vindt u handige downloads, zoals: Oudertevredenheidspeiling april 2017 Leerlingtevredenheidspeiling april 2017 het luizenprotocol het pestprotocol verlofaanvraag-ouders protocol-contact-gescheiden-ouders oudertevredenheidspeiling leerlingtevredenheidspeiling

Waar gewerkt wordt, ontstaan vragen, maar soms zijn er ook klachten en/of irritaties over de dagelijkse gang van zaken. De procedure is als volgt: voor vragen over de werkwijze in de groep kunt u terecht bij de groepsleerkracht. Het kan zijn dat er een groot meningsverschil is en dat de klacht niet opgelost wordt. In […]

Voor het optimaal functioneren van een school is de hulp van ouders noodzakelijk. De ouderraad organiseert en helpt bij het uitvoeren van allerlei activiteiten, zoals: ·         het Sinterklaasfeest ·         het Kerstfeest ·         de paaslunch of het paasontbijt ·         het schoolreisje/schoolkamp ·         de laatste schooldag ·         sportdag ·         het maken en rondbrengen op dankdag van fruitbakjes […]

Samen met onze partners van De Cirkel en SKA vormen we sinds januari 2015 IKC De Opmaat. We hebben ons de volgende doelen gesteld:   Voor kinderen van nul tot vier jaar is een kwalitatief hoogwaardige voorschoolse voorziening beschikbaar, waarin de functies opvang, vorming/ontwikkeling en VVE-activiteiten geïntegreerd zijn en qua tijden en programmering op elkaar afgestemd […]

Voor het schooljaar 2016-2017 zijn de volgende schoolvakanties gepland: – Herfstvakantie: 17 t/m 21 oktober 2016 – Kerstvakantie: 26 december 2016 t/m 6 januari 2017 – Voorjaarsvakantie: 20 t/m 24 februari 2017 – Pasen: 14 t/m 17 april 2017 – Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2017 -Hemelvaart: 25 en 26 mei 2017 – Pinksteren: 5 juni 2017 – Zomervakantie: 21 […]

Op maandag, dinsdag, donderdag: Alle groepen: van 8.30 – 14.15 uur Op woensdag: Alle groepen: van 8.30 – 12.30 uur Op vrijdag: Groep 1 t/m 4: van 8.30 – 12.00 uur Groep 5 t/m 8: van 8.30 – 14.15 uur

Jaarverslagen: jaarverslag-mr-de-tweeklank-2015-2016  

jaarplanning-mr-de-tweeklank-2016-2017  

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia