Gesprekkencyclus

In de maand mei wordt u opnieuw in de gelegenheid gesteld om samen met de leerkracht en uw kind (vanaf groep 3) in gesprek te gaan.

Met de gesprekken beogen wij een wederzijdse betrokkenheid op het onderwijs aan uw kind.

De ervaringen van u, uw kind en de leerkracht vormen samen de uitgangpunten voor het gesprek. Om het gesprek op elkaar af te stemmen willen wij u vragen om de vragenlijst, die bij de uitnodiging wordt meegestuurd, door te nemen en voor uzelf gesprekspunten te noteren.

Mede door de gesprekken op deze manier te voeren geven wij input aan onze vijf dalton kernwaarden.

We vinden dat samenwerking en een gedeelde verantwoordelijkheid tussen ouders, leerkracht en kind  onlosmakelijk is verbonden met goed onderwijs.

U bent immers de ervaringsdeskundige met betrekking tot uw kind. Uw ervaringen en die van uw kind kunnen zeer nuttig zijn voor ons als leerkracht om onze aanpak nog beter af te stemmen op wat uw kind nodig heeft. Wij zijn ons ervan bewust dat de ouder en de school ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft als het gaat om opvoeding en/of onderwijs en daarmee samenhangende grenzen.

Vanzelfsprekend vinden wij dat de stem van het kind gehoord moet worden. We willen de kinderen voorbereiden op de toekomst. Een toekomst die o.a. vaardigheden als samenwerken, overleggen, reflecteren en evalueren, probleemoplossend vermogen en analyseren van situaties vraagt.

Mede door onze vorm van Daltononderwijs en de invulling van onze gesprekkencyclus geven wij kinderen de mogelijkheid om aspecten uit de vaardigheden voor de 21e eeuw te oefenen.

Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand eo © SCOT | Ontwerp: Studio Buskruit | Realisatie: E-Consultmedia