Geachte ouders/verzorgers,
 
Op deze site willen we informatie geven over onze Stichting en de scholen. U hebt op de site ‘Over de Stichting’ kunnen lezen dat we 10 scholen, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs, binnen onze stichting hebben.
We proberen de site zo actueel mogelijk te houden. Wanneer u vragen/opmerkingen hebt, horen of lezen we die graag (zie formulier bij contact).