Bijna 250 medewerkers van SCOT e.o. zijn dagelijks actief met de ontwikkeling van ongeveer 2400 kinderen. Onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel, intern begeleiders, directieleden: allemaal zijn ze erg belangrijk voor de zorg aan onze kinderen. Het onderwijs aan de scholen van SCOT e.o. vraagt om kwalitatief goede medewerkers en de komende jaren zal onder invloed van Passend Onderwijs nog meer gevraagd gaan worden van de medewerkers ‘voor de groep’. Gezamenlijk bereiden alle scholen zich hierop voor door het werken volgens de principes van HandelingsGericht Werken.

Het bestuur van SCOT e.o. is blij met en trots op haar medewerkers en probeert dit tot uiting te brengen in haar gedrag als ‘goed werkgever’.

Zoals bijna alle onderwijsorganisaties krijgen ook wij te maken met een terugloop van het aantal leerlingen en de bezuinigingen vanuit de overheid. Dit betekent dat we geen reguliere vacatures hebben.

Wel hebben we het gehele jaar door behoefte aan gekwalificeerde vervangers. Hiervoor maken we gebruik van een vervangerspool. Kandidaten met een PABO-diploma en Christelijke achtergrond kunnen zich aanmelden voor deze vervangerspool kan bij mevr. R. Kelder (r.kelder@sco-t.nl). Wanneer we uw sollicitatiebrief ontvangen wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.