De Stichting (voorheen VCO Twenterand e.o.) is opgericht op 19 februari 2012 en heeft de naam SCOT e.o. gekregen. SCOT e.o. staat voor Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand en omstreken. De Stichting handelt volgens de Statuten, die notarieel zijn vastgelegd.

Raad van Toezicht en College van Bestuur
De Raad van Toezicht en het College van Bestuur vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. Deze vergaderingen worden voorbereid door de voorzitter van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Volgens een vastgesteld toetsingkader toetst de Raad van Toezicht het beleid van het College van Bestuur. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht ook als klankbord voor het College van Bestuur.

Bestuursbureau

Bezoekadres: Postadres:
Schoolstraat 5
7671 GG Vriezenveen
Tel: 0546 568196/567324
Postbus 89
7670 AB Vriezenveen

Administratieve ondersteuning

mevr. R. Kelder (dinsdag en donderdag)
Leden College van Bestuur

Dhr. J. Schoonderbeek,
financiën en huisvesting j.schoonderbeek@sco-t.nl
Dhr. J. Wolterink,
kwaliteit, onderwijs en personeel j.wolterink@sco-t.nl

Leden Raad van Toezicht

dhr. ir. R.J. Muis voorzitter
dhr. G. Groeneweg vice-voorzitter
dhr. J. Haakmeester lid
mevr. W. Droogendijk lid
dhr. G. van der Kruk lid

ANBI verslaggeving

Als bijlage vindt u hier het financiële overzicht over het jaar 2014.