PostHeaderIcon ‘Elk talent heeft behoefte aan ontwikkeling’ – themadag.

21 november 2013

Ongeveer 180 leerkrachten waren gisteren bijeen in de prachtige nieuwe locatie van basisschool de Smithoek. Het vorig schooljaar heeft een werkgroep zich verdiept in het thema meer/hoogbegaafdheid. Een onderwerp waar we binnen de Stichting meer aandacht willen schenken. Om dit thema stichtingbreed  op te pakken is er binnen het directieoverleg besloten een themadag te organiseren voor alle medewerkers. Voor de zomervakantie is een voorbereidingsgroep, o.l.v. Gerda van der Wel, begonnen aan de eerste invulling van deze dag. Dat we ook binnen onze scholen talenten hebben lees je bij de keuze van de workshops. Naast hoogbegaafdheid vond de werkgroep het  belangrijk aandacht te besteden aan andere talenten bij kinderen, zoals  talenten op het gebied van techniek, ICT en sociale vaardigheden. Ook voor de groepen 1-2 is een workshopaanbod samengesteld, omdat deze kinderen voor de ontwikkeling van hun talenten een andere aanpak nodig hebben. En uiteraard is er aandacht voor de talentontwikkeling van de  leerkracht, spil van het onderwijs, binnen de workshops. Daarnaast waren  er  twee workshops voor respectievelijk de directeuren en intern begeleiders rond talentontwikkeling in de school. (Hoog)begaafde leerlingen hebben een andere aanpak nodig dan gemiddeld begaafde kinderen. Aangepast onderwijs voor deze leerlingen is geen luxe maar noodzaak. Het is daarom van belang dat er binnen een school meerdere aanpassingen geboden worden.

Leerkrachten konden kiezen uit de volgende workshops:

1. Talentontwikkeling en de rol van de directeur  –  Theun de Vries, directeur SBO De Brug Zwolle en projectleider passend onderwijs Zwolle     Deze workshop is voor directeuren

2. Talentontwikkeling –  Sherrill Woldberg, onderwijsadviseur Cedin.  Deze workshop is voor intern begeleiders

3. Talentontwikkeling: de duurzame leerkracht  –  Albert de Boer, regiomanager IJsselgroep

4. Werkvormen bij meervoudige intelligentie   – Sabine Timmers, IJsselgroep

5. Kinderen en leerkrachten sociaal vaardig –  Mariëlle Seinen, IJsselgroep

6. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, hoe signaleer ik ze en wat doe ik?  – Gerda van der Wel, WelEducatief

7. Talentontwikkeling en Coöperatief leren – Janneke Nieborg, Cedin

8. Techniek: Proefjes en experimenten met kleuters  –  Piet Bakker IJsselgroep

9. Juf ik ben klaar! Zeer praktische invulling van het realiseren van ander werk in de groep  –   Katja Goorman, leerkracht  e.a. uit Wierden e.o

10. Werken aan talent  –  Erik Schutmaat,  collega-leerkracht SCOT

11. Materialenworkshop, kijken en doen  –  Bert Bremmer, Tool4kids / specials for schools

12. Muziek en het menselijk brein  –  Henriëtte Teunis, collega-leerkracht SCOT

13. Techniek en science voor doeners  –  Gerard Venneman, KWTO

14. Onderwijs en ICT in de  21e eeuw, wat houdt dat in? –  Heutink ICT

15. Slimme kinderen in de klas – Henriëtte Dekker, Smartease

16. Talentontwikkeling in groep 1 tot en met 8 met de Pluspakketten – Heutink Schoolsupport

 

Tussen door waren er voor de leerkrachten ontspanningsworkshops:  

Wandeling met verhalen en beelden  –  Jan v.d. Kolk

Creatief met groen  –  Greta Knol

Zumbadansen  –  Sharon Marsman-Poffers
Samen zingen  –  Liesan Masselink

Creatief tekenen  –  Rianne Leemhuis, leerkracht en tekentherapeute

De knoopster  –  Anja Pool

Nieuws
van professor SCOT