PostHeaderIcon De Fontein, locatie Oranjestraat regelluwe school

Enkele tientallen scholen mogen vanaf januari 2016 afwijken van vrijwel alle regels. Het gaat om uitmuntende basis- en middelbare scholen die gaan meedoen aan een experiment voor zogenoemde ‘regelluwe’ scholen. Eén van de scholen is De Fontein, locatie Oranjestraat in Westerhaar. Excellente basis- en middelbare scholen die mee gaan doen aan het experiment regelluwe scholen Lees verder…

PostHeaderIcon Besturenfusie een feit.

Op donderdag 5 maart 2015 is de bestuursoverdracht tussen SCO Twenterand eo en de Stichting voor Bijzonder Neutraal Onderwijs de Kei te Aadorp bij de notaris afgerond. Dat betekent dat de bijzonder neutrale school de Kei deel uit maakt van SCO Twenterand eo. Deze fusie zal leiden tot een scholenfusie van de beide basisscholen in Lees verder…

PostHeaderIcon CBS De Fontein, locatie Oranjestraat voor derde keer Excellente School

Maar liefst 106 scholen hebben maandag 26 januari 2015 het predicaat Excellente Scholen 2014 in ontvangst genomen. Een van die scholen is CBS De Fontein, locatie Oranjestraat in Westerhaar. Net zoals in 2012 en 2013 is de school ook Excellent in 2014. Een geweldige prestatie van de medewerkers van de school. Excellente scholen vallen op omdat Lees verder…

PostHeaderIcon Nieuwsbrief no3, Fusie scholen Aadorp

             Nummer 3, mei 2014 Vooraf In de tweede nieuwsbrief over de fusie van het bestuur van SCO-T en van de Kei schreven we dat in de periode na maart 2014 een rapport zou worden opgesteld over de invulling van de fusie van de twee besturen. U kon in deze Lees verder…

PostHeaderIcon Nieuwsbrief no2, Fusie scholen Aadorp

      Nummer 2, april 2014 1.      Vooraf In de eerste nieuwsbrief over de fusie van het bestuur van SCO-T en van de Kei schreven we dat de leden van de stuurgroep in werkgroepen aan de slag gingen om regelingen en afspraken over de onderwerpen onderwijs & kwaliteitszorg, personeelsbeleid, educatief partnerschap en financieel beleid in Lees verder…

PostHeaderIcon Nieuwsbrief no 1 Fusie scholen Aadorp

                           Nummer 1, januari 2014 1.      Vooraf   In veel dorpen in Nederland loopt het aantal inwoners terug en hebben de scholen te maken met teruglopende leerlingaantallen. Veel kleine scholen moeten sluiten of worden met opheffing bedreigd. Ook Aadorp ontkomt hier niet aan; jaarlijks daalt het aantal leerlingen van de twee basisscholen in het dorp, Lees verder…

PostHeaderIcon CBS De Fontein, locatie Oranjestraat, weer Excellente School

Op 14 januari 2014 heeft het team van CBS De Fontein, locatie Oranjestraat, voor de tweede achtereenvolgende keer het predicaat Excellente School ontvangen. Een knappe prestatie waar we het team van harte mee feliciteren!  

PostHeaderIcon Fusietraject PCBO Den Ham-Marle en SCO Twenterand e.o. afgerond

In de kerstvakantie zijn op 30 december 2013 de nieuwe statuten bij de notaris ondertekend en is de daadwerkelijke fusie tussen PCBO Den Ham-Marle en SCO Twenterand e.o. per 1 januari 2014 een feit geworden . Dit heeft tot gevolg dat de vereniging PCBO Den Ham-Marle wordt opgeheven en de scholen in Den Ham en Marle Lees verder…

PostHeaderIcon ‘Elk talent heeft behoefte aan ontwikkeling’ – themadag.

Ongeveer 180 leerkrachten waren gisteren bijeen in de prachtige nieuwe locatie van basisschool de Smithoek. Het vorig schooljaar heeft een werkgroep zich verdiept in het thema meer/hoogbegaafdheid. Een onderwerp waar we binnen de Stichting meer aandacht willen schenken. Om dit thema stichtingbreed  op te pakken is er binnen het directieoverleg besloten een themadag te organiseren Lees verder…

PostHeaderIcon Instemming fusie PCBO Den Ham-Marle en SCO Twenterand e.o.

Op maandagavond 28 oktober jl. hebben de leden van PCBO Den Ham-Marle ingestemd met de fusie tussen beide organisaties. Dit betekent dat beide organisaties per 1 januari 2014 verder gaan onder de naam SCO Twenterand e.o. Voorwaarde is nog wel dat de minister instemt met de fusietoets. Een proces van onderzoek gedurende een aantal jaren Lees verder…

Nieuws
van professor SCOT